456 Objavljeno 04 oktobar 2019 Autor: Micro Mreza

Policija u Banjaluci pronašla je juče u dvorištu osobe koja se bavi cijepanjem i prodajom drva u Karanovcu kod Banjaluke, 50 do 60 kubnih metara trupaca.

Određena količina imala je šumske pločice i čekić, dok preostali trupci nisu imala ova obilježja.

Trupci su pronađeni nakon što je policija došla do informacije da se na području kruga bivše kasarne na Manjači proteklih sedam dana vrši bespravna sječa šume.

O svemu navedenom obavještani su inspektori za šume, predstavnici Šumskog gazdinstva Banjaluka. Rad na utvrđivanju postojanja elemenata krivičnog djela je u toku, saopšteno je iz MUP-a RS.

Zajedničkim aktivnostima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Inspektorata i JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac od maja ove godine provedeno je šest odovojenih akcija kontrole drvoprerađivačkih postrojenja (pilane, cijepači i peletare), prometa šumskih drvnih sortimenata te aktivnosti usmjerenih na suzbijanje bespravnih sječa i šumskih krađa.

"Ukupno je oduzeto 641,26 m3 drvnih soritmenata, od čega na drvoprerađivačkim postrojenjima 520,86 m3, dok je u prometu oduzeto 65,97 m3 drvnih sortimenata", saopšteno je iz MUP-a RS.

Ove akcije realizovane su na području ŠG ''Doboj" Doboj, ŠG ''Gradiška'' Gradiška, ŠG ''Prijedor'', ŠG ''Vrbanja'' Kotor Varoš, ŠG ''Borja'' Teslić, ŠG ''Čemernica'' Kneževo, ŠG ''Ribnik'' Ribnik, ŠG ''Gorica'' Šipovo, ŠG ''Lisina'' Mrkonjić Grad, ŠG ''Majevica'' Lopare, ŠG ''Birač'' Vlasenica i ŠG ''Milići'' Milići ŠG ''Visočnik'' Han Pijesak, ŠG ''Romanija'' Sokolac i ŠG ''Jahorina'' Pale.

Ove aktivnosti realizovane su s ciljem realizacije aktivnosti predviđenih Akcionim planom za borbu protiv suzbijanja bespravnih sječa, krađa i nelegalnog prometa drvnih sortimenata.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u koordinaciji sa nadležnim subjektima i u narednom periodu će aktivno provoditi aktivnosti usmjerene na suzbijanje bespravnih sječa, krađa i nelegalnog prometa drvnih sortimenata, naročito na onim područjima gdje je ova problematika najizraženija.

/Nezavisne/