Tri statističke institucije u BiH, Republički zavod za statistiku Srpske, Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku od sutra do 31. avgusta sprovodiće treći i četvrti talas anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka, koji služi kao osnova za anketna istraživanja.

437 Objavljeno 30 jun 2020 Autor: Micro Mreza