894 Objavljeno 25 septembar 2019 Autor: Bojan Trgić

Povodom dešavanja u Fudbalskom savezu Republike Srpske, koja su kulminirala avgustovskom sjednicom Izvršnog odbora FSRS, gdje su delegati do tada vjerni predsjedniku Mili Kovačeviću, tražili da se on smjeni sa mjesta predsjednika FSRS-a, razgovarali smo sa predsjednikom FSRS-a Milom Kovačevićem, koji 12 godina obnašanja funkcije predsjenika ove institucije.

Po statutu koji su kreirali FIFA i UEFA, predsjednik FSRS-a može biti smijenjan ako se zadovolji jedan od četiri uslova, a to su ako se desi da prvi čvojek umre, ako je pravosnažno osuđen na više od tri mjeseca zatvora, iseli se iz države ili sam podnese ostavku. 

"Prepuštam organima FIFA-e da se pozabave ovim šta se meni stavlja na teret i ako utvrde bilo kakvu nepravilnost, ja ću podnijeti ostavku. Podnijeću ja svakako ostavku jer sam to obećao još 2016. godine ali ću to uraditi po propisima, a ne kako neki želi, mimo pravila".

Kovačević ističe da je FIFA izuetno stroga kod nepoštovanja pravila, te da može doći do ozbiljnih posljedica po instituciju FSRS-a i njegovo degradiranje.

"Pazite, vama oni kad dođu i utvrde nepravilnosti, svešće vas na nivou kantonalnih saveza, kao što su uradili 2005. godine, kada su nam ukinuli pravo veta, jer je tada pokojni Milan Jelić ucjenjivao Fudbalski savez BiH da FK "Borac" iz Banjaluke ostane u ligi ili se neće nastaviti takmičenje. FIFA je taj potez sankcionisala i izgubili smo pravo veta, koje smo imali mi iz Republike Srpske".

Kovačević tvrdi da je Fudbalski savez Republike Srpske zadržao svoju autentičnost, i da sva ova igranka nije posljedica nezadovoljstva klubova, već ljudi koji misle da mogu zasjesti u fotelju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.

"Ja sam se izborio za to da dođe red Srbina da zasjedne na čelu FSBiH. Tamo je budžet preko 20 miliona maraka, ali se on ne raspoređuje onako kako smatraju ti koji misle da mogu raditi mimo pravila. taj budžet se raspoređuje na Premijer ligu, na žene, na djecu. Njih ne zanima Fudbalski savez Republike Srpske".

Fudbalski savez Republike Srpske je kako tvrdi Kovačević upumpao u budžet Republike Srpske oko 900 hiljada maraka doprinosa, dok je ulaganje u njega od strane Vlade Republike Srpske deset puta manje.

"Ja nikad nisam koristio službeni autmobil, radio sam volonterski. Nikada mi niko nije platio kafu, a da ja njemu nisam dvije. Sve ono što smo napravili u Žeravici je zasluga mog obraza, a ne novca koji sam crpio iz Fudbalskog saveza. Ja nemam rođake, kumove po organima Saveza, sudije, delegate i ostale. Časno predstavljam Fudbalski savez u Sarajevu i na svim mjestima, i kada treba kažnjavamo sve one koji se ogriješe o pravila, pa makar bili iz našeg grada, a vi znate kako su neke sudije čak i iz Gradiške prošle".

Upravo je FK "Žeravica" bila zanimljiva, za koji Kovačević tvrdi da nije bilo neregularsnosti, već se primjenio klasični njemački sistem.

"Ja sam svjestan da Gradiška ne može da ima dva prvoligaša, ali neću da puštamo i pravimo lakrdiju od lige. Zna se kako to funkcioniše, odmah po završetku prvenstva se saopšti da klub nema uslova da se takmiči u višoj ligi, pa se traži onaj klub koji ima uslove za takmičenje i to je njemački sistem koji funkcioniše i ne ugrožava nikoga. Jer gadno bi bilo da vi pred početak prvenstva kažete da ne možete da se takmičite, onda sakatite ligu, ovako to nema nikakve posljedice ni po ligu u kojoj se klub takmičio ni po ligu u kojoj bi trebaod a se takmiči."

Kovačević je na kraju našeg razgovora pojasnio da će se on sam povući ali čista obraza, ne onako kako ga žele drugi prikazati. Tvrdi da nije problem otići sa mjesta predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske, ali je sporno što se za njega tvrdi da je lopov, da je nepošten pa želi i ovim putem svima da dokaže da je radio pošteno, a da mu je teško kada vidi ucjenjene ljude koji su izdali dugogodišnju saradnju s njimi, ostajući i dalje na funkcijama u Savezu, to je nečasno, kako kaže.