Sa načelnikom Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje grada Gradiška Sašom Subotićem razgovarali smo o projektima koji su u toku, planiranim projektima kao i budućem izgledu Gradiške. Ono što je povod našeg razgovora jeste i izrada prostornog i urbanističkog plana grada Gradiške, koji ističu ove godine i koji će se već na narednoj sjednici Skupštine grada naći na dnevnom redu.

Milijarde stanovnika koje danas popunjavaju planetu u najvećoj su mjeri smješteni u gradovima, a taj postotak iz dana u dan konstantno raste. Kako stanovništvo hrli ka gradu, tako se grad širi. Taj trend nije izbjegla ni Gradiška, koja se uprkos odlivu stanovništva širi i razvija.

Savreemni izgled i razvoj Gradiške, je po riječima Subotića počeo 70-ih godina prošlog vijeka, kada je došlo do korjenite promjene užeg jezgra grada.

„Tada počinju da se ruše stare građevine, gradi se robna kuća, neboder i formira se Vidovdanska ulica. Tim tadašnjim regulacionim planovima narušen je identitet dotadašnje Gradiške, njen urbani centar i firma koja je radila tadašnji regulacioni plan je predvidila totalno novo rješenje i on je ispočetka planirao urbani razvoj Gradiške, negirajući njene istorijske vrijednosti.

2005. godine dolazi do izrade novog urbanističkog plana, koji definiše novi razvog grada, kakvog ga mi danas vidimo. Upravo taj centar i kako ga Subotić naziva bubreg Gradiške će kroz urbanistički projekt dobiti detaljan pregled budućeg izgleda.

„Kroz izradu urbanističkog projekta detaljno ćemo definisati izgled blok od zanatskog centra „Most“, Vidovdanske ulice, pa do Ulice „Kozarskih Brigada“ i do bolnice. Taj prostor samog centra grada. Dio tog prostora je uređen, dio nije. Prostor iza robne kuće, gdje je parking, koji bi se trebao urediti kao jedno šetalište, svakako nam tu nedostaje i jedna garaža koju grad ne posjeduje, pa postoje zamisli da se ide u izmještaj benziske pumpe „Krajinapetrol“. Cilj je da se pješaci premjeste iz Vidovdanske ulice ka tom dijelu gdje je nekada bio korzo.“

Trebaće dosta posla kako bi pješake usmjerili i približili nekadašnjoj šetališnoj ruti, u čemu će pomoći rekontrukcija starih zgrada, čiji prazne prostorije su zaista atraktivne. Sprovođenjem ove zamisli uz jedan veći trg, Gradiška će dobiti i svoj stari grad.

„Put od Kulturnog centra do vrtića je zamišljen kao pješačka zona, gdje bi bilo smješten moderni poslovni blok, kako je i predviđeno, koji ima fantastičan pogled na park i rijeku. I naravno cilj je da se svi potencijalni investitori usmjeravaju ka rekonstrukciji tih objekata, a da se pri tome ne narušava njihov prirodni izgled“.

Od građevinskih projekata i izgradnje pored novog mosta koji se gradi u Čatrnji, doći će i do izgradnje nekoliko objekata različitih namjena.

„Pomenuo sam da nam je potrebna javna garaža i svakako ćemo ići u tom pravcu, da izgradimo takav jedan objekat. Naravno za sada imamo i zgradu Osnovnog suda, čije izmještanje je planirano, no, to je i dalje neizvjesno. Imamo izgradnju tržnog centra „Centrum“ koja je za sada najizvjesnija, kao i izgradnu supermarketa „Robot“ u naselju Senjak“.

O brojnim projektima koje grad Gradiška priprema, a posebno o saobraćajnicama, koje će Gradišku zaista svrstati u ozbiljno organizovane gradove ne samo Republike Srpske nego i Bosne i Hercegovine, pročitajte u drugom dijelu intervjua sa načelnikom Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje grada Gradiška Sašom Subotićem.

Nastaviće se...