Danas je u Banjaluci predsjedništvo  glavnog odbora “Partije ujdinjenih penzionera RS” odžalo sjednicu na kojoj je usvojen izvještaj o stanju u partiji i definisani zadaci koji stoje u narednoj godini u kojoj se održavaju parlamentarni izbori. Jednoglasno su usvojeni ciljevi  PUP-a vezano za jačanje partije i pripreme za predstojeće izbore na kojima je realno da PUP ostane parlamentarna stranaka to jest da pređe izborni cenzus.

Diskutujući o  trenutnom stanju pentionerske populacije konstatovano je da je ona u vrlo lošem  položaju jer ima najmanja primanja u okruženju i  popravljanje postojećeg sistema mogu dati samo  kratkoročno rezultate. Dugoročno rješavanje ovog pitanja zahtijeva multidisciplinarni pristup na tereoretskom nivou, jer se mora naći sistemsko rešenje koje će zadovoljiti ovu najbrojniju populaviju u Republici. Valja sebi dati odgovor na pitanja koja sebi možemo postaviti. Koliko je onih koji su ostali bez posla zato što smo prošli kroz ratno poratni period, ili pak, koliko opšta globalna slika ubrzanog tehnološќog razvoja uticala na gubitak radnih mjesta a istovremeno se stvara uvećana vrijednost koja nadmašuje onu koju su dojučerašnji radnici stvarali. Odgovor nije jednostavan, ali ga je nužno dati, jer vrijeme u kojem živimo to zahtijeva. Članovi PUP-a kao svjesniji dio penzionerske populacije su u obavaezi da problem razmotre i da ponude dugoročnije rješenje.

Najvažniji zaključci su:

- Partija ujedinjenih penzionera, njeni organi, aktivi, članstvo i simpatizeri, zalagaće se u narednom periodu za dalju stabilizaciju političkih i ekonomskih odnosa u Republici Srpskoj, uspješniji rad i funkcionisanje institucija sistema i očuvanja RS na Dejtonskim principima u BiH.

- Partija ujedinjenih penzionera će se zlagati za dosljednije ostvarivanje funkcija pravne države i efikasnije suzbijanje devijacija koje štete bržem ukupnom razvoju i ugledu RS u međunarodnim odnosima.

- Socijalna politika kao oblast od posebnog značaja i životnog interesa za penzionera kao najbrojnije populacije, biće predmet stalnog interesovanja i programskog djelovanja. Penzioneri u Republici Srpskoj sa najnižim penzijama u okruženju, a možda i u Evropi, složno će se zalagati za pravičniju i objektivniju raspodjelu sredstava zajedničke potrošnje u korist penzionera. U tom pogledu zahtijevaće se da najniža penzija bude 50% najniže plata državne službe.

- Konferecnija zahtijeva od institucija sistema da zaustavi sve neproizvodne troškove i usmjere sredstva u ekonomski razvoj.

- Insistiramo na podizanje finansijske discipline., konferencija zahtijeva da se zapošljavanje po partijskoj osnovi eliminiše iz prakse te da seobezbijedi. efikasniji rad inspekcijskih službi.

- Uslov svih uslova za ostvarivanje zaključaka i Programa rada PUP-a u narednom četvorogodišnjem periodu, nephodno je izboriti se za potpunu i kontinuiranu saradnju da udruženjeima penzionera opština i gradova.

-Rješavanje statusa domova za penzionere, kao i za veću promociju PUP-a u sredstvima javnog informisanja od lokalnog do republičkog nivoa.

-Izmjena sporazuma izmneđu MIO/PIO Federacije i Fonda PIO Republike Srpske, te.iznalaženje sigurnijih i izdašnijim izvora finansiranja.

-Za uspješan rad PUP-a i bolje rezultate na ostvarivanju programa i statutarnih ovlaštenja potrebno je usmjeriti cjelokupnu aktivnost na:Potpuniju partijsku organizaciju u gradovima i opštinama sa što potpunijom njihovom organizacijom, formiranjem mjesnih odbora, aktiva, aktivista i simpatizerima a  za njihovu što potpuniju informisanost i akcionu osposobljenost, što je uslov za omasovljavanje PUPa-a.

-Za iznalaženje što boljih kadrova, koji znaju, hoće i mogu raditi. Smatramo da su navedene mjere privremenog karaktera i da suštinski ne mogu na duži rok razriješiti penzionersko pitanje. Valja nam se uključiti u raspravu. Jedno od pitanja koje treba razmotriti je, kako da dio viška vrijednosti koje stvaraju robotizovane mašine ne ide samo u džepove vlasnika mašina nego da se dio izdvaja za nezaposlene i penzionere. Mnoštvo je pitanja koja će nam se nametnuti u razrješavanju ovog čvora, ali mi smo najpozvaniji da nudimo prijedloge i da ih razrješavamo jer se nas direktno tiču.

“Realno je da dobijemo povjerenje deset odsto naše populacije koja broji 258 hiljada a tim brojem glasova mi bi postigli zadani cilj. Svjesni smo da je pred nama veliki rad.  Mi smo spremni da svojim glasačina pokažemo da zaslužujemo njihovo povjerenje. Sadašnja pozicija penzionera je dramatično teška. Skoro da se izjednačio broj penzionera sa brojem radnika. Međugeneracijska solidarnost na kojoj funkcioniše penzioni sistem, ozbiljno je dovedena u pitanje, zato se i ušlo na trezorsko isplaćivanje penzija. Predlaganje rješenja za izlazak iz krize je jedan od zadataka Partije ujedinjenih penzionera“, rekoa je predsjednik PUP-a gospodin Ilija Vujičić..

Pred rukovodstvom partije  je odgovoran zadatak jer će izbori biti nemilosrdni, mi smo sigurni da naša populacije postaje svjesna da jedino PUP- ima potencijal da adekvatno zastupa penzionere Republike srpske i očekujemo njiho glas. Mi u sprezi sa Udruženjem penzionera i Sindikatom penzionera moramo se izboriti da postanemo parlamentarna stranka jer tako ćemo moći biti jedni od kreatora položaja penzionera koji sada nije ni izbliza zadovoljavajući. Mi tvrdimo da u Republici postoje neke budžetske stavke koje se  bez većih udara mogu realno umanjiti u korist penzionera i da im se može povećati penzija po 10 posto godišnje  u narednom mandatnom periodu.

O portalu

Portal Micro mreža je dio Udruženja građana Mikro mreža i kao takav djelujući na teritoriji Bosne i Hercegovine nastoji da promijeni sliku u svakodnevnom informisanju građana ove zemlje. 

Na ovom portalu će se ravnopravno predstavljati svi segmenti društva, i svaki pojedinac će dobiti svoj medijski prostor ukoliko mu je neophodan.

Pišite nam

Kontakt informacije

78400 Gradiška, RS - BiH
+38763/933-787
micromreza(@)gmail.com
redakcija(@)micromreza.com
info(@)micromreza.com

Najnovije vijesti

11
dec2018

Mjesec (borbe protiv) ovisnost...

Nekada je droga bila strašna, svi su je se plašili, bježali od pomisli da im se komšija na kraju sel...

11
dec2018

PU Gradiška obilježila Međunar...

Policijska uprava Gradiška, javnom kampanjom koju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova R...

11
dec2018

Mladi na selu: „Hoću da sam sv...

Na petnaestak kilometara od Banjaluke na glavnom putu prema Prijedoru smješteno je lijepo i pitomo n...

09
dec2018

Kaliopi i ja

Početi iz početka... nikad nije lako... poprilično smarajuće, ali vrijedi, jer pretočiti interne rij...