687 Objavljeno 02 decembar 2019 Autor: Micro Mreza

Gradska uprava grada Gradiška, u saradnji sa obrazovnim i drugim javnim institucijama, organizuje Prvi sajam obrazovanja i zapošljavanja grada Gradiška, koji će se održati 13. decembra 2019. godine u prostorijama JU “KULTURNI CENTAR” Gradiška.

Cilj sajma je promocija, predstavljanje i povezivanje obrazovnih institucija, privrednih subjekata i učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola grada Gradiška.

Interes za učešće na Sajmu zainteresovani privredni subjekti mogu da iskažu prijavom na Javni poziv za učešće na Prvom sajmu obrazovanja i zapošljavanja grada Gradiška, koji je objavljen 28. novembra. Cjelokupan tekst Javnog poziva dostupan je na oglasnoj ploči i internet stranici Gradske uprave grada Gradiška www.gradgradiska.com. Javni poziv je otvoren do 6. decembra 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 051/810-332.