431 Objavljeno 14 oktobar 2019 Autor: Micro Mreza

Prije 10 godina podigao savremeni zasad, a brat Radenko i voćnjak šljiva.

Dolazak na očevinu u srbačko selo Kukulje je prazan hod ako se nešto konkretno ne radi i stvara neka korist. Tako je razmišljao magistar agronomije Milan Koščica i u dogovoru sa suprugom Vladimirom i djecom Aleksom i Minjom odlučio se da prije 10 godina podigne savremeni zasad jabuka, a njegov brat Radenko pored njega zasad šljiva. Sa 3.300 stabala jabuke očekuje 30 tona roda.

- Parcelu sam savremeno obradio i pripremio za sadnju jabuka sorte zlatni i crveni delišes, odabrao sadnice proverenog kvaliteta, uspostavio sistem navodnjavanja "kap po kap" i podigao zaštitnu mrežu za odbranu od grada. Nabavio sam potrebne mašine i alat za rezidbu i sve što treba za rad u voćnjaku i redovno vršio zaštitu od biljnih bolesti i štetočina - kaže Milan, i dodaje da se nije pokajao jer jabuke uz primjenu svih agrotehničkih mjera rađaju svake godine i tako popravljaju porodični budžet.

Kako je tržište nestabilno i bez garantovane cijene otkupa, svake godine mora da se traži neka firma ili nakupac, koji će otkupiti kompletnu proizvodnju. Uz pomoć šire rodbine i ponekog sezonskog radnika, jabuke se beru i pakuju u velike boksove, a one koje su pale na zemlju spremaju se u kacu za proizvodnju prvoklasne rakije jabukovače.

- Jedan od bitnih faktora što jabuke rađaju svake godine je stručan rad i kvalitetno oprašivanje, za šta sam formirao manji pčelinjak sa desetak košnica i tako dobijam dvostruku korist, med i oprašivanje - kaže Milan, i dodaje da se osjeća srećnim kada dođe u svoj voćnjak bilo kada ozeleni, procvjeta ili kada rodi, i nada se da će i njegova djeca nastaviti očevim stopama.

Obnovili roditeljsku kuću

Sa bratom Radenkom, Milan je sanirao staru roditeljsku kuću i okolinu gdje se nekoliko puta godišnje okuplja šira rodbina, zbližavaju se djeca, spremaju specijaliteti iz Lijevče polja i uživa u zdravoj prirodnoj sredini.

/novosti.rs/