Na osnovu člana II tačka 2.1. Memoranduma o razumijevanju, zaključenog između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRBRS), broj: 02-529-1/16 od 16.06.2016. godine i broj: 02-529-3/16 od 16.08.2018. godine, te tačke IV Odluke Vlade Republike Srpske o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2018/2019. godini, „Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 111/18, IRBRS raspisuje:

JAVNI POZIV

jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2018/2019

IRBRS raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam).

Projektni prijedlozi moraju biti identifikovani kao lokalni razvojni prioriteti, a njihova realizacija predviđena strategijom razvoja, odnosno strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave, te se, u skladu sa važećim strateškim dokumentima Republike Srpske, odnose na jednu od sljedećih oblasti (prioritetne oblasti finansiranja):

1. Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa Strategijom razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2017-2021. godine, strateški cilj 3: „Obezbijediti dostupnost i kvalitet javnih usluga svim građanima“ (Prioritetna oblast 1);

2. Povećanje obima, produktivnosti i stepena tržišnosti i finalizacije poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Strategijom razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016-2020. godine, strateški cilj 1: „Povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje i obezbjeđenje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača,“ specifični cilj 1.2 „Povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje,“ mjera 1.2.1 „Podrška transferu informacija i znanja u poljoprivredi u funkciji unapređenja tehničko-tehnološkog nivoa i poslovnih rezultata,“ te strateški cilj 3. „Povećanje stepena tržišnosti i finalizacije poljoprivrednih proizvoda,“ specifični cilj 3.2 „Podrška jačanju tržišnih lanaca i tržišne infrastrukture,“ mjera 3.2.5 „Podrška revitalizaciji stočnih i zelenih pijaca“ i specifični cilj 3.4 „Nove investicije u izgradnju prerađivačkih kapaciteta u ruralnom području,“ mjera 3.4.1 „Investicije u male prerađivačke kapacitete“ (Prioritetna oblast 2).

Podnosioci projektnih prijedloga

Projektne prijedloge mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (aplikanti).

Sa područja jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti podnesena najviše dva (2) projektna prijedloga za finansiranje sredstvima Finansijskog mehanizma, po jedan iz svake od utvrđenih prioritetnih oblasti finansiranja, od strane kvalifikovanog aplikanta (jedinica lokalne samouprave ili javno preduzeće ili javna ustanova). U slučaju podnošenja dvije prijave za bespovratna sredstva Finansijskog mehanizma sa područja jedne jedinice lokalne samouprave, finansiranje može biti odobreno samo za jednu i to bolje rangiranu projektnu prijavu.

Vrijednost projekta

Finansijski doprinos Finansijskog mehanizma po pojedinačno podnesenom projektu ne može biti manji od 50.000 KM, niti veći od 100.000 KM. Aplikant je dužan obezbijediti sredstva sufinansiranja realizacije projektnih aktivnosti, isključivo u novcu, u iznosu od minimalno 25% ukupne vrijednosti projekta.

Priprema i podnošenje projektnih prijedloga

Podnosioci projektnih prijedloga pripremaju svoje aplikacije u skladu sa Metodološkim smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga, koje su dostupne na internet stranici IRBRS: www.irbrs.org.

Prilikom podnošenja projektnih prijedloga, aplikanti se moraju koristiti propisanim obrascem projektnog prijedloga i pripadajućim prilozima (Aplikacioni paket), koji se dostavljaju u jednom (1) originalnom primjerku, u A4 formatu (uvezano) i u elektronskom formatu, na CD-u ili USB-u. Aplikacioni paket dostupan je na internet stranici IRBRS: www.irbrs.org.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 04.02.2019. godine do 15 časova.

Projektni prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili na protokol IRBRS, uz obavezno navođenje punog naziva i adrese aplikanta, te naznaku: „Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2018/2019 – Prioritetna oblast 1/2.“ – Ne otvarati prije krajnjeg roka za dostavljanje projektnih prijedloga –, na sljedeću adresu:
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d.
Fond za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske
Vidovdanska 2
78 000 Banja Luka

Evaluacija i odabir projektnih prijedloga

Evaluacija i odabir projektnih prijedloga vršiće se prema kriterijumima i proceduri koji su utvrđeni Smjernicama.

Dodatne informacije za podnosioce projektnih prijedloga

Dodatne informacije vezano za Javni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Sva relevantna pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici IRBRS.

Radi pružanja podrške u procesu pripreme projektnih prijedloga, dodatnog pojašnjenja Smjernica i kriterijuma Javnog poziva, naknadno će biti organizovani „otvoreni dani“ tokom kojih će se zainteresovani aplikanti detaljnije upoznati sa postupkom i zahtjevima apliciranja. O tačnom terminu i lokaciji održavanja „otvorenih dana,“ jedinice lokalne samouprave biće blagovrememo informisane.

O portalu

Portal Micro mreža je dio Udruženja građana Mikro mreža i kao takav djelujući na teritoriji Bosne i Hercegovine nastoji da promijeni sliku u svakodnevnom informisanju građana ove zemlje. 

Na ovom portalu će se ravnopravno predstavljati svi segmenti društva, i svaki pojedinac će dobiti svoj medijski prostor ukoliko mu je neophodan.

Pišite nam

Kontakt informacije

78400 Gradiška, RS - BiH
+38763/933-787
micromreza(@)gmail.com
redakcija(@)micromreza.com
info(@)micromreza.com

Najnovije vijesti

16
jun2019

Naš Dejan Zorić ostvario ogrom...

U večerašnjem finalu prestižnog pjevačkog takmičenja "Valentino zvijezde" naš Gradiščanin Dejan Zori...

16
jun2019

Manastir Varlam kao kula u obl...

Članovi moje grupe su insistirali da posjetimo manastir Varlam do kojeh nije lako doći. Kada se park...

16
jun2019

Treba li Tijanin zakon Srpskoj...

O Tijaninom zakonu, koji u prevodu znači doživotni zakon za ubice djece, pričali smo sa stručnjakom...

15
jun2019

Sportisti pronose slavu Srpske...

Iako je geografski veoma mala i pri tom nema ogroman broj stanovnika, Republika Srpska svijetu je da...