Agencija: UNDP zapošljava ljude na mjesto izvršnog saradnika. Oglas za posao traje do 09.03.2019. godine, a potpisuje se ugovor u trajanju od jedne godine sa mogućnošću produžetka. Obrazovanje i radno iskustvo: C-HS dipl. - 6 godina (i) iskustvo, stupanj prvostupnika - 3 godine (a) iskustvo.

Položaj se nalazi u Uredu rezidentne koordinacije Ujedinjenih naroda (RCO) u Bosni i Hercegovini (BiH) i izvještava rezidentnog koordinatora UN-a (RC). RCO podupire RH u koordinaciji UN-ovog tima zemlje (UNCT), s naglaskom na unaprjeđenju održivog razvoja i provedbi Agende 2030. i ciljeva održivog razvoja (SDGs). UNCT je glavni međuagencijski mehanizam UN-a u zemlji za koordinaciju i donošenje odluka među agencijama. Njime upravlja RH i čine ga predstavnici tijela UN-a koji obavljaju operativne aktivnosti za razvoj u dotičnoj zemlji.

Pod vodstvom i izravnim nadzorom rezidentnog koordinatora UN-a, izvršni suradnik u RH pruža logističku i administrativnu potporu RH, osigurava učinkovito i djelotvorno funkcioniranje Ureda za koordinaciju RH (RCO), potpunu povjerljivost u svim aspektima ustupanje, održavanje protokolarnih postupaka, te podrška upravljanju RCO financijama, logistici i protoku informacija. Izvršni suradnik u RC-u blisko surađuje s voditeljem RCO tima, osobljem RCO-a, UN Country Team-om (UNCT) i nacionalnim vlastima kako bi se osigurao učinkovit protok informacija, uputa i dnevnih redova.

Dužnosti i odgovornosti

Osigurava učinkovitu administrativnu i logističku potporu RH

 • Održavanje kalendara RC-a, raspored sastanaka i sastanaka;
 • Djelovanje kao tumač u RH i / ili vođenje zapisnika o sastancima RC-a kada je to potrebno;
 • Upravljanje misijama i rasporedom predstavništva RH;
 • Primajte i pregledajte telefonske pozive u RC i preusmjerite ih kada je to prikladno;
 • Održavanje protokolarnih postupaka;
 • Sastavljanje popratne dokumentacije za imenovanja, sastanke, misije RH;
 • Priprema korespondencije, smjernica, komentara u ime RC-a za njegov / njezin potpis i praćenje prema potrebi.

Osigurava učinkovito i djelotvorno funkcioniranje RCO-a s naglaskom na postizanje sljedećih rezultata:

 • Podrška upravljanju proračunom i financijama RCO-a;
 • Upravljanje vozačem RCO-a, uključujući koordinaciju njegovog / njenog rasporeda;
 • Priprema zapisnika s redovitih i ad-hoc sastanaka UNCT-a za odobrenje RC-a;
 • Upravljanje prevoditeljskim potrebama i uslugama za RCO;
 • Pratiti i upravljati uredskim materijalima za RCO;
 • Korištenje automatiziranih sustava za uredsko upravljanje za učinkovito funkcioniranje RCO-a.

Osigurava pružanje učinkovite komunikacijske podrške RCO-u s naglaskom na postizanje sljedećih rezultata:

 • Održavanje popisa kontakata i pojedinosti partnera na visokoj razini;
 • Vođenje registra, arhive i sustava arhiviranja službenih podataka RCO-a i osiguranje čuvanja povjerljivih materijala;
 • Olakšavanje razmjene informacija između UNCT-a i RCO-a;
 • Preporučuje prijedloge za poboljšanje interne komunikacije i radnih postupaka unutar RCO-a;
 • Osigurati djelotvorne odnose s unutarnjim i vanjskim klijentima, osobito Izvršnim suradnicima u diplomatskom zboru kako bi se pomoglo tijeku komunikacija i umrežavanju;
 • Podrška organizaciji ključnih događaja UN-a, kao što je Dan UN-a.

Osigurava olakšavanje izgradnje znanja i upravljanja s naglaskom na postizanje sljedećih rezultata:

 • Dobri doprinosi mrežama znanja i zajednicama prakse;
 • Organiziranje obuka za osoblje UN-a o pitanjima koordinacije, administracije i protokola, prema potrebi.

kompetencije

Izgradnja strateških partnerstava / održavanje informacija i baza podataka

 • Analizira opće informacije i odabire materijale za potporu inicijativama za izgradnju partnerstva.

Promicanje organizacijskog učenja i dijeljenja znanja / Osnovna istraživanja i analize
Istražuje najbolje prakse i postavlja nove, učinkovitije načine za obavljanje poslova;

 • Dokumentira inovativne strategije i nove pristupe.

Znanje o poslu / Tehnička stručnost / Temeljno poznavanje procesa, metoda i postupaka

 • Razumije glavne procese i metode rada u odnosu na radno mjesto;
 • Posjeduje osnovno znanje o organizacijskim politikama i procedurama koje se odnose na radno mjesto i dosljedno ih primjenjuje u radnim zadacima;
 • Nastoji zadržati znanje o poslu ažurnim kroz samostalno učenje i druga sredstva učenja;
 • Pokazuje dobro poznavanje informacijske tehnologije i primjenjuje ga u radnim zadacima.

Promicanje organizacijske promjene i razvoja / Predstavljanje informacija o najboljim praksama u organizacijskim promjenama

 • Dokumentira „najbolje prakse“ u organizacijskim promjenama i razvoju unutar i izvan sustava UN-a;
 • Pokazuje sposobnost identificiranja problema i predlaganja rješenja.

Dizajn i implementacija sustava upravljanja / Prikupljanje podataka i implementacija sustava upravljanja

 • Koristi informacije / baze podataka / druge sustave upravljanja;
 • Pruža ulazne podatke za razvoj jednostavnih komponenti sustava.

Orijentacija klijenta / Održava učinkovite odnose s klijentima

 • Izvješća unutarnjim i vanjskim klijentima na pravodoban i prikladan način;
 • Organizira i određuje raspored rada kako bi zadovoljio potrebe i rokove klijenata;
 • Uspostavlja, izgrađuje i održava učinkovite odnose unutar radne jedinice i s unutarnjim i vanjskim klijentima;
 • Odgovara na potrebe klijenta brzo.

Promicanje odgovornosti i upravljanja na temelju rezultata / Prikupljanje i širenje informacija

 • Prikuplja i distribuira informacije o najboljim praksama u sustavima upravljanja odgovornostima i rezultatima;
 • Priprema pravovremene podatke za izvješća;
 • Održava baze podataka.

Ključne kompetencije:

 • Demonstriranje / očuvanje etike i integriteta;
 • Pokazati korporativno znanje i razumnu prosudbu;
 • Samorazvoj, poduzimanje inicijativa;
 • Djelujući kao timski igrač i olakšavajući timski rad;
 • Olakšavanje i poticanje otvorene komunikacije u timu, učinkovito komuniciranje;
 • Stvaranje sinergija kroz samokontrolu;
 • Upravljanje sukobima;
 • Učenje i razmjena znanja i poticanje učenja drugih. Promicanje učenja i upravljanja znanjem / dijeljenjem znanja je odgovornost svakog člana osoblja.
 • Informirano i transparentno donošenje odluka.

Potrebne vještine i iskustvo

Obrazovanje: 

 • Sveučilišna diploma;
 • Srednjoškolsko obrazovanje s dodatnim radnim iskustvom u trajanju od tri godine može se prihvatiti umjesto sveučilišne diplome.

Iskustvo: 

 • Tri godine progresivno odgovornog tajničkog, administrativnog, programskog iskustva na nacionalnoj ili međunarodnoj razini sa sveučilišnom diplomom; ili
 • Šest godina relevantnog radnog iskustva u srednjem obrazovanju;
 • Iskustvo u korištenju računalnih i uredskih programskih paketa (MS Word, Excel, itd.), Iskustvo u upravljanju web-baziranim sustavima upravljanja.

Zahtjevi jezika: 

 • Dobro poznavanje UN-a i nacionalnog jezika mjesta službe.

odricanje

Važne informacije o kandidatu

Sva radna mjesta u GS kategorijama podliježu lokalnom zapošljavanju.

Informacije o podnositeljima zahtjeva o popisima UNDP-a

Napomena: UNDP zadržava pravo da odabere jednog ili više kandidata iz ovog natječaja. Također možemo zadržati prijave i razmotriti kandidate koji se prijavljuju na ovo radno mjesto za druga slična radna mjesta u UNDP-u na istoj razini razreda i sa sličnim opisom radnog mjesta, iskustvom i zahtjevima obrazovanja.

Raznolikost radne snage

UNDP se zalaže za postizanje raznolikosti unutar svoje radne snage i potiče sve kvalificirane kandidate, bez obzira na spol, nacionalnost, invaliditet, seksualnu orijentaciju, kulturu, vjerske i etničke pripadnosti. Sve aplikacije će se tretirati u strogom povjerenju.

Upozorenje o prijevari

Ujedinjeni narodi ne naplaćuju nikakvu prijavu, obradu, obuku, intervjuiranje, testiranje ili drugu naknadu u vezi s prijavom ili procesom zapošljavanja. Ako primite poziv za plaćanje naknade, zanemarite je. Nadalje, imajte na umu da se simboli, logotipi, imena i adrese lako kopiraju i reproduciraju. Stoga vam savjetujemo da se posebno oprezno prijavite prilikom slanja osobnih podataka na web.

Više informacija

O portalu

Portal Micro mreža je dio Udruženja građana Mikro mreža i kao takav djelujući na teritoriji Bosne i Hercegovine nastoji da promijeni sliku u svakodnevnom informisanju građana ove zemlje. 

Na ovom portalu će se ravnopravno predstavljati svi segmenti društva, i svaki pojedinac će dobiti svoj medijski prostor ukoliko mu je neophodan.

Pišite nam

Kontakt informacije

78400 Gradiška, RS - BiH
+38763/933-787
micromreza(@)gmail.com
redakcija(@)micromreza.com
info(@)micromreza.com

Najnovije vijesti

24
maj2019

Uskoro ''Prvi gradiški noćni c...

Nakon organizacije trećeg polumaratona i prve humanitarne trke na pet kilometara, Atletsko rekreativ...

24
maj2019

Poznati regionalni putopisac s...

Jedan od najvećih regionalnih putopisaca će poslije pređenih preko 40 zemalja svijeta i pet kontinen...

24
maj2019

Gradišci...

Stari grade na brodu od Save...

24
maj2019

Policijaska akcija u Prnjavoru...

U akciji "Polo", koju su zajedničkim snagama izveli pripadnici policijskih stanica Prnjavor i Laktaš...