425 Objavljeno 20 novembar 2019 Autor: Micro Mreza

Grupa studenata socijalnog rada iz Banja Luke danas je na Trgu Krajine održala kampanju u okviru projekta“Naši glasovi“ – zagovaranje za prava osoba sa invaliditetom.

Projekat „Naši glasovi“- zagovaranje za prava osoba sa invaliditetom provodi česka nevladina, humanitarna i razvojna organizacija People in Need u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Udruženjem „Zajedno“ Banja Luka.

Studenti su istakli da su dobili punu podršku u realizaciji njihove kampanje od strane: Profesora sa studijskog programa za socijalni rad, Centara za socijalni rada Banja Luka, Udruženja socijalnih radnika Republike Srpske, Unije studenata socijalnog rada i Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima.

Studentkinja socijalog rada Anđelija Popović, istakla  je da je cilj današnje kampanje podizanje svijesti građana o pravima, potrebama i položaju osoba sa invaliditetomu u društvu.  U borbi za prava osoba sa invaliditetom, jedan od ključnih aspekata uspjeha je promjena svijesti. A istovremeno, to je najteži zadatak koji se ne dešava preko noći. Tako da ovakve kampanje i slični događaji doprinose vidljivosti i zanačaju uključenosti osoba sa invaliditetom.