Jamb (yamb) je igra kockicama. Cilj igre je dobiti što više poena bacanjem kockica, pri čemu se dobijaju različite kombinacije, od kojih svaka nosi određen broj poena. Igra je nastala proširivanjem igre Yahtzee, koju je osmislio Milton Bredlii, a koja je nastala 50-ih godina 20.vijeka.

Ovu igru može da igra neograničen broj igrača, a minimum je dva. Jamb se može igrati sa 5 ili 6 kockica, s tim da se šesta kockica računa kao pomoćna. Svaki igrač ima pravo na tri bacanja kockica. On u svakom od bacanja odabira kockice koje mu odgovaraju (odvaja ih), preostale kockice baca, i tako tri puta nakon čega upisuje rezultat.

Jamb ima više varijanti, sa različitim brojem kolona i kombinacija koje se igraju. Najjednostavnija varijanta podrazumijeva 4 kolone („Na dole“, „Slobodna“, „Na gore“ i „Najava“), čija je tabela data.

Prva kolona, „Na dole“ popunjava sa redom od 1 do jamba, dakle polja ne smiju da se preskaču.

Druga kolona, „Slobodna“, može da se popunjava po izboru, tj. bilo kojim redom.

Treća kolona, „Na gore“ popunjava se od jamba do 1, i kao i kod prve kolone polja ne smiju da se preskaču.

Četvrta kolona je Najava. Ova kolona može da se igra nakon prvog bacanja. Tada igrač izdvoji kockice (obično one kojih ima najviše) i obavezan je da izgovori „Najavljujem..." i baca još dva puta za polje koje je najavio. Naravno, u ovu kolonu je moguće upisati i ono što je dobijeno poslije prvog bacanja i time završiti potez.

Jamb sa velikim brojem kolona se obično igra sa 6 kockica.

Igrač bi trebalo da nastoji tokom igre da u polja od 1 do 6 u svim kolonama upisuje dovoljno velike rezultate da bi na kraju kada sabira polja od 1 do 6 imao zbir 60 ili veći, jer se u tim slučajevima dobija bonus od 30. Npr. ako u koloni imamo četiri keca, tri dvojke, tri trojke, četiri petice i tri šestice, zbir će biti 62. Kada na to dodamo 30 u polju zbir pišemo 92. Postoji i verzija kod koje bonus zavisi od zbira, pa se tako na zbir veći od 60 dodaje bonus 30, na zbir veći od 70 bonus iznosi 40 itd.

Maksimum i minimum su polja koja se oduzimaju i taj rezultat množi sa kečevima. Znači ako imamo maksimum 28 i minimum 7, a u toj koloni imamo 4 keca, u polju Zbir ispod minimuma upisujemo 84. Takođe postoji verzija (bolje balansirano, jer morate paziti na sve kolone, a nije samo dovoljno upisati dosta jambova) kada se i u ovom dijelu dodaje 30 na svaki konačni rezultat (poslije množenja) veći od 60 (u prethodnom slučaju, rezultat bi bio 114). Ukoliko se desi da je minimum veći od maksimuma, onda se maksimum oduzima od minimuma, a kasnije množi sa kečevima te kolone. Druga varijanta je da se u tom slučaju razlika računa kao nula.

Donji dio kolone je nastao po ugledu na igru kartama poker: kenta predstavlja kockice po redu (od 1 do 5 ili od 2 do 6), ful predstavlja kombinaciju od tri iste i dve iste kockice (pet istih kockica se ne prihvata kao ful), poker ili kare predstavlja četiri iste, a jamb pet istih kockica. Pored ovih kombinacija, može se igrati i triling, koji predstavlja kombinaciju tri iste kockice, a polje za njegov upis se nalazi između kente i fula, kao i dva para (dva puta po dve iste kockice, s tim što se poker ne priznaje kao dva para), a polje za upis ove kombinacije bi bilo između kente i trilinga. Bodovanje ovih kombinacija je sledeće: Ako se kenta dobije iz prvog bacanja piše se 66, ako je iz drugog 56 i iz trećeg 46 poena. Druga varijanta bodovanja kente ne zavisi od toga iz kojeg je bacanja dobijena, već postoji velika kenta - kockice od 2 do 6, koja vrijedi 40 i mala kenta - kockice od 1 do 5, koja vrijedi 30 poena. Na dva para se dodaje 10, na triling se dodaje 20, na ful 30, na poker 40 i na jamb 50 poena. Npr. ako smo dobili jamb petica, pet petica je 25 i plus 50, upisuje se 75. Za fanove ove igre preporuka je i da se igra tzv. „velika kenta“, koja predstavlja sve kockice od 1 do 6 i koja vrijedi 76 poena, bez obzira iz kojeg je bacanja dobijena (ova kombinacija se igra samo ako se kenta boduje prema bacanju iz kojeg je dobijena), kao i tzv. „dupli jamb“ koji je u stvari 6 istih (obije ove su varijante, naravno, moguće samo ako se igra sa 6 kockica) a rezultat je duplo veći, tako da bi šest petica bilo 2*75=150 poena.

Ako igrač nakon bacanja nema šta da upiše mora da precrta neko polje (osim maksimuma i minimuma, gdje se mora upisati vrednost), ali ima pravo da precrtava samo polja koja su mu na redu. Eventualno je stvar dogovora da može da se precrta bilo koji jamb iako nije na redu (obično to važi za ručni jamb, čak i ako nije bacano ručno). Postoji i verzija igre gdje je dozvoljeno precrtavanje bilo kojih polja u donjem dijelu tabele, bez obzira na redoslijed po kom se igra (ova verzija je veoma rasprostranjena jer znatno olakšava tok igre).

O portalu

Portal Micro mreža je dio Udruženja građana Mikro mreža i kao takav djelujući na teritoriji Bosne i Hercegovine nastoji da promijeni sliku u svakodnevnom informisanju građana ove zemlje. 

Na ovom portalu će se ravnopravno predstavljati svi segmenti društva, i svaki pojedinac će dobiti svoj medijski prostor ukoliko mu je neophodan.

Pišite nam

Kontakt informacije

78400 Gradiška, RS - BiH
+38763/933-787
micromreza(@)gmail.com
redakcija(@)micromreza.com
info(@)micromreza.com

Najnovije vijesti

07
dec2019

Suze, tuga i bol: Crni oblak s...

Odavno u Gradišci, gdje je subota proglašena Danom žalosti zbog današnje sahrane Davora Mijatovića (...

07
dec2019

Nagrade najboljim volonterima:...

Dodjelom nagrada najboljim volonterima u Gradišci Udruženje „Most“ obilježilo je Međunarodni dan vol...

07
dec2019

Odigrana predstava "E moj...

Sinoć je pred gradiškom publikom odigrana predstava "E moj vaspitaču", koja je nastala po ideji prof...

07
dec2019

Pogibija srednjoškolaca nastav...

Uzak i nepregledan most na rječici Jablanici zajedno sa tri kilometra puta bez trotoara u Vrbaškoj k...