U periodu koji će definitivno obilježiti udžbenike budućih generacija, a među sadašnjom će se godinama pričati i spominjati, jave se ljudi koji se neće spominjati ali će njihova djela živjeti vječno u dušama onih koji su ta djela vidjeli ili osjetili.

Tako je ovih dana u Gradišci. Mnogi ljudi se javljaju i nude pomoć, mnogi se uključuju u akciju. Pomaže se svima, migrantima, strancima, domaćima.

Hvala im!