Preostali sitniš iz džepa na kasi obližnjeg kioska mjenjam za času hladne kafe, mlada kasirka sa ostatkom dnevne ljubaznosti mi pruža kafu dok drugom rukom prihvata i očima prebraja pare koje joj pružam, kusure sitnica pokupovanih poslednjih dana. Tek umotanu cigaretu mi pokvasiše dva dječaka izbacujući vodu iz fontane pod hotelom Central, na raskršću gdje Limat dijeli grad.