325 Objavljeno 20 februar 2021 Autor: Micro mreža

"Micro mreža" u saradnji sa udruženjem "Centar modernih znanja" iz Banjaluke nastavlja sa snimanjem serijala "(NE)VIDLJIVI". 

Uskoro ćete imati priliku da čujete životne priče članova udruženja "Zajedno", uličnog svirača Mirka i velikog humanitarca Kaspe.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative FreedomNo photo description available.

Centari civilnih inicijativa