Auto Janković
937 Objavljeno 14 novembar 2018 Autor: Micro Mreza

Friedrich-Ebert-Stiftung BiH i Udruženje građana „Mikro mreža“ organizuju konferenciju: “Izazovi pred lokalnom demokratijom” u maloj salu Kulturnog centra Gradiška u subotu 17.11. sa početkom u 11 časova. Osnovni cilj konferencije je vidjeti sa kojim izazovima se suočavaju lokalne zajednice u demokratskim procesima, Važno je otvoriti pitanje regionalne saradnje i povezivanje lokalnih zajednica na prekograničnoj razini, te vidjeti kako funkcionišu lokalne zajednice u Evropskoj uniji. Za lokalne zajednice u BiH veoma značajna su iskustva lokalnih sredina iz Republike Hrvatske, koja su napravljena u procesu integracije u Evropsku uniju

  P R O G R A M:

 Subota, 17.11.2018: 

11:00-12:30 Panel I: Evropska unija i izazovi pred lokalnom demokratijom

Trenutna pozicija lokalnih zajednica i njihov potencijal. Povezivanje lokalnih zajednica na nivou regionalne saradnje i njihova uloga u Evropskoj uniji i na putu ka EU. Demokratske vrijednosti u lokalnim zajednicama. Kako funkcionišu lokalne zajednice u Evropskoj uniji. Prekogranična saradnja

 

Panelisti:

Miloš Šolaja, profesor Fakultet političkih nauka Banjaluka

Nikola Domitrović, predsjednik SDP-a Sisačko-Moslovačke županije

Đorđe Latinović, Ministarstvo spoljnih poslova BiH

Denis Šulić, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske

Vladimir Janković, potpredsjednik Skupštine opštine Gradiška

 

Moderator: Bojan Trgić, Urednik portala “Micro mreza”

  12:30-13:00 Pauza za kafu

  13:00-14:30 Panel II: Lokalne zajednice i mediji

Uloga lokalnih medija u demokratskim procesima. Izazovi i perspektive lokalnih medija. Podrška medija integracijskom procesu u Evropsku uniju

 Panelisti:

Milkica Milojević, novinarka Udruženje „BH novinari“ Banjaluka

Zoran Kalinac, novinar radio „Kozara“

Đurđa Siladi, Novinarka radija „Nova Gradiška“

Bojan Trgić, Urednik portala “Micro mreza”

 Moderator: Borislav Radić, "Micro mreza"

  14:30 Ručak

Centari civilnih inicijativa