Pitanja koja su odvijek bila svakodnevna, a koja su tokom pandemije i njenog stišavanja prerasla u činjenice bez kojih ni jedan ozbiljan poslovni razgovor nije mogao početi bila su tema konferencije koju su realizovali udruženje “Most” i Udruženje građana “Mikro mreža” u saradnji sa fonacijom “Friedrich Ebert”.

695 Objavljeno 29 septembar 2020 Autor: Bojan Trgić