Auto Janković
468 Objavljeno 22 maj 2021 Autor: Micro Mreza

Želite li znati kako izgleda jedan dan u staračkom domu?

Pogledajte naše razgovore sa korisnicima Doma za stara lica Vidovo vrelo koji su bili gosti 14. epizode serjala (NE)VIDLJIVI, koji realizuje Centar modernih znanja Banjaluka u saradnji sa Micro mrežom.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa