Auto Janković
919 Objavljeno 29 maj 2021 Autor: Micro mreža

Gosti 13. epizode serjala (NE)VIDLJIVI, koji realizuje Centar modernih znanja Banjaluka u saradnji sa Micro mrežom, su štićenici Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka Aleksandar Vasojević i Nenad Dragišić.

Ovo je priča koja može zadesiti sve nas, da se na ovaj ili onaj način nađemo s druge strane zakona ali uvijek ima prostora za pokajanje. Evo šta nam savjetuju ljudi koji su ušli u problem i sada izdržavaju kaznu zatvora.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa