FROENSIS ZA POLITIČKU KLASU.

Poznato je da naši političari čitaju samo knjige koje su sami napisali ili koje su o njima napisali drugi. Oni se ne hvataju ozbiljne literature, koja bi im mogla biti koristan vodič u obavljanju javnih poslova upravljanja državnom zajednicom.

95 Objavljeno 17 januar 2021 Autor: Đorđe Latinović