1339 Objavljeno 14 januar 2018 Autor: Micro mreža

SRBAC - Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić” objavilo je preliminarnu rang-listu studenata koji mogu da računaju na stipendiju ovog fonda, a među njima su i tri studentkinje iz Srpca. Stipendiju je dobila studentkinja četvrte godine Tehnološkog fakulteta u Banjaluci, Sara Lakić, koja ima prosječnu ocjenu 9,52.

Stipendija je odobrena i za dvije studentkinje iz Srpca koje studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu. Radi se o Ljubici Bakić koja se nalazi na šestoj godini studija Medicinskog fakulteta u Beogradu i ima prosječnu ocjenu 9,74, a stipendiju će dobiti i Mitra Dragojević, studentkinja šeste godine studija Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu koja ima prosječnu ocjenu 9,78.

Studentima prvog ciklusa studija na univerzitetima u RS odnosno BiH, prema preliminarnoj rang-listi biće dodijeljeno ukupno 75 stipendija za akademsku 2017/2018. godinu u mjesečnom iznosu od 400 KM za devet mjeseci studija, dok će za studente na inostranim visokoškolskim ustanovama biti dodijeljeno ukupno 51 stipendija. Mjesečni iznos stipendije studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama u Makedoniji, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori iznosi 500 KM, odnosno 800 KM za studente koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu.

Studentima drugog ciklusa studija na domaćim i inostranim univerzitetima, od ukupno 44 primljene prijave biće dodijeljeno osam godišnjih stipendija u iznosu od po 5.000 KM, dok će studentima trećeg ciklusa studija biti dodijeljeno pet godišnjih stipendija, od ukupno 28 primljenih prijava studenata trećeg ciklusa studija u iznosu od po 10.000 KM za tekuću akademsku godinu.

Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić” za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija pristiglo je ukupno 356 prijava, od čega je 335 prijava zadovoljilo uslove konkursa.

srbac-rs.com

Centari civilnih inicijativa