Auto Janković
382 Objavljeno 02 septembar 2020 Autor: Micro Mreza

U društvenom domu u Krajišniku, u četvrtak (3.9.2020.) u 19.30 časova biće održan osnivački sastanak Aktiva žena CKUD "Lepa Radić".

Aktiv će raditi u okviru KUD-a, odnosno u skladu sa Statutom i drugim aktima CKUD-a.

Osnovni zadaci Aktiva su podsticanje i organizovanje aktivnosti u cilju unapređenja statusa žena i afirmacije u društvu te pomaganje i podržavanje redovnog rada CKUD-a.

Na sastanku će biti konstituisan Aktiv, izabrano predsjedništvo te usvojeni osnovni pravci djelovanja.

Isti će biti zatvorenog tipa sa ograničenim brojem prisutnih, u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Prvi dio sastanka će završiti u 20 časova, a nakon toga planirane su izjave za medije.

Centari civilnih inicijativa