65 Objavljeno 20 novembar 2020 Autor: Micro Mreza

Prvo što vjerovatno većina ljudi pomisli kada čuje riječ inteligencija, jesu logički zadaci i testiranje nivoa IQ-a, ali ovakvo shvatanje inteligencije je jednodimenzionalno, zato moderni teoretičari ističu da postoji više vrsta inteligencije.

Inteligencija se najčešće definiše kao intelektualni potencijal sa kojim smo rođeni i koji je mjerljiv.

Tradicionalno shvatanje inteligencije je ograničavajuće jer pokriva samo lingvističku i logičko-matematičku inteligenciju, a izražava se kroz mjerenje nivoa IQ-a. Rezultati koje možete ostvariti na ovom testiranju su ispodprosječni nivo, prosječni i iznadprosječni.

Međutim moderna psihologija govori o različitim vrstama inteligencije, a začetnik modela višestruke inteligencije je Howard Gardner, američki profesor psihologije s Harvarda. On je ovu teoriji iznio 1983. godine u svojoj knjizi „Okviri mišljenja“ (rames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences). Definisao je inteligenciju kao „sposobnost rješavanja problema ili oblikovanje proizvoda koji su važni u određenom kulturnom okruženju ili zajednici.

Vrste inteligencija

  1. Lingvistička inteligencija

Odnosi se na sposobnost usmenog i pisanog  izražavanja. To su osobe koje znaju jasno i lako izraziti svoje ideje jezikom.

  1. Logičko-matematička inteligencija 

Podrazumijeva sposobnost rješavanja matematičkih i logičkih zagonetki i zadataka.

  1. Muzička inteligencija

Predstavlja sposobnost razumijevanja ritma, melodije, tonova, tj. odnosi se na aspekt muzikalnosti v neke osobe.

  1. Tjelesno-kinestetička inteligencija

Ova vrsta inteligencije se odnosi na fizičke vještine i sposobnosti.  Osobe kod kojih je izražena ova vrsta inteligencije imaju dobru koordinaciju pokreta, uspješni su u sportu, vješti su u pletenju i šivenju.

  1. Prostorna ili spacijalna inteligencija

Podrazumijeva učenje i razmišljanje u slikama. Kod nekih ljudi se ova inteligencija iskazuje kroz slikarstvo, fotografiju, dizajn, a kod drugih se izražava kroz arhitekturu, građevinarstvo ili pronalazaštvo.

  1. Interpersonalna inteligencija

Predstavlja vid emocionalne inteligencije, a iskazuje se kroz sposobnost razumijevanja osjećanja drugih ljudi. Ključna je za sklapanje prijateljstava, poslovnih dogovora i uopšte vođenja komunikacije sa ljudima.

  1. Intrapersonalna inteligencija

Takođe, predstavlja vid emocionalne inteligencije koja se iskazuje u dobrom razumijevanju sopstvenih osjećanja. Ljudi koji imaju izraženu ovu vrstu inteligencije, dobro prepoznaju i kontrolišu svoje emocije, uče na svojim iskustvima i sposobni su da zacrtaju svoje ciljeve.

  1. Naturalistička inteligencija

Odnosi se zapažanje i promatranje prirode i prirodnih procesa. Ljudi koji imaju izraženu naturalističku inteligenciju uživaju u boravku u prirodi, vole biljke i životinje, imaju sklonost ka astronomiji i svemu što se tiče prirode.

  1. Duhovna inteligencija

Podrazumijeva sposobnost osobe da se bavi promišljanjima o dubokim životnim pitanjima, kao što je smisao života, ljubav, pravda, kako je čovjek nastao, zašto se rađamo i zašto umiremo.

Gardner navodi da su sve ove inteligencije zastupljene kod svakog čovjeka, ali nisu izražene u istoj mjeri. Dalje navodi, da iako možda posjedujete izraženu lingvističku inteligenciju, ne morate biti pisac. Ili, ukoliko vam je izražena tjelesno-kinestetička inteligencija i imate potencijal da postanete najbolji košarkaš na svijetu, ali ako niste spremni za svakodnevne treninge, naporan trud i timski rad, onda nećete ostvariti svoje potencijale. Poenta jeste da za uspjeh nije dovoljno imati samo visok IQ, jer da bi uspjeh došao neophodno je uložiti mnogo rada i truda.