772 Objavljeno 20 januar 2021 Autor: Micro Mreza

U okviru akcije kontrole brzine kretanja vozila u saobraćaju koja se organizuje na putevima koji su u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka tzv. presretačima za 20 dana rada, odnosno od 01. januara do 20. januara 2021. godine evidentirano je 275 prekršaja prekoračenja propisane brzine kretanja motornih vozila.

Neke od najvećih prekoračenja brzine kretanja vozila u saobraćaju evidentirane su: 

- mjesto Zabrđe, opština Kotor Varoš, brzina 175 km/h na ograničenju od 80 km/h;

- u mjestu Mišin Han, grad Banjaluka, brzina 117 km/h na ograničenju od 80 km/h;

- u mjestu Glamočani, opština Laktaši, brzina 138 km/h na ograničenju od 100 km/h;

Podsjećamo da mobilni radarski sistemi koji su ugrađeni u službena neobilježena vozila tzv. „presretači“ vrše detekciju brzine u pet saobraćajnih traka, uz snimanje svih vozila na putu. Detekcija brzine se vrši automatski, istovremeno u dolaznom i odlaznom smjeru, a zapisi su kriptovani.      

Policijska uprava Banjaluka i u narednom periodu nastaviće sa aktivnostima kontrole brzine kretanja motornih vozila, uz primjenu navedenih mobilnih radarskih sistema, i apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine kretanja, da prilagode brzinu uslovima i stanju na putu, te da odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj ličnoj bezbjednosti, kao i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju.


Pratite ''Micro mrežu'' na društvenim mrežama:
YouTube Logo | The most famous brands and company logos in the world Facebook, Logo, Social Network, Network  What is the history of Instagram's logo? - Quora Twitter logo history | Creative FreedomCover art

Testing centar Gradiška