246 Objavljeno 20 januar 2021 Autor: Micro mreža

Granična policija BiH kupila je od firme ''M.R.M.'' export-import 28 novih vozila koja je platila više od dva miliona KM.

Radi se o 26 kombi vozila sa pogonom na četiri točka i dva teretna vozila za prevoz službenih pasa.

U obavještenju o dodjeli ugovora navedeno je da su za lot jedan u kojem je predviđena nabavka 26 vozila pristigle dvije ponude od kojih je jedna bila prihvatljiva, dok je za lot dva bila zainteresovana samo jedna firma. Za oba lota prihvaćena je ponuda firme ''M.R.M.'' export-import Ljubuški.

Evropska unija donirala je ranije pet vozila Graničnoj policiji kada je istaknuta važnost povećanja voznog parka zbog povećanog obima posla usljed prisustva migranata u BiH.

U septembru prošle godine 10 transportnih vozila za operativni rad graničarima je donirala Savezna Republika Njemačka.

/CAPITAL: M. Lj./

Testing centar Gradiška