Auto Janković
2115 Objavljeno 28 januar 2021 Autor: Micro Mreza

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška, od 25.01.2021. do 27.01.2021. godine, realizovana je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na korišćenje bezbjednosnog pojasa, sjedalica za djecu, mobilnog telefona za vrijeme vožnje, nepropisnog zaustavljanja i parkiranja i tehničke neispravnosti vozila.

Tokom navedene akcije, ukupno su kontrolisana 352 učesnika u saobraćaju, kojom prilikom je izdato 314 prekršajnih naloga i podnesen je jedan izvještaj o prekršaju.

Ukupno su evidentirana 342 prekršaja, i to 16 prekršaja evidentirano je zbog korištenja mobilnog telefona za vrijeme vožnje, 81 prekršaj za nekorištenje bezbjednosnog pojasa, 27 prekršaja zbog prevoza djece na prednjem sjedištu i nekorištenje sigurnosnih sjedalica, 124 prekršaja zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, 5 prekršaja zbog neposjedovanja zimske opreme, kao i 16 prekršaja zbog tehničke neispravnosti vozila.

Evidentirana su i 73 prekršaja po drugim osnovama.

Policijska uprava Gradiška, nastaviće sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a sve sa podizanjem svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Apelujemo na sve građane da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo.


Pratite ''Micro mrežu'' na društvenim mrežama:
YouTube Logo | The most famous brands and company logos in the world Facebook, Logo, Social Network, Network  What is the history of Instagram's logo? - Quora Twitter logo history | Creative FreedomNo photo description available.

Testing centar Gradiška