1074 Objavljeno 17 februar 2021 Autor: Micro Mreza

Na današnji dan 1930. godine u Turjaku rođen je pukovnik sovjetske i ruske avijacije - Vlado Zrnić.

Vlado je bio partizanski kurir, svjedok strašne ofanzive na planini Kozari, u kojoj je, zajedno sa četiri brata, ostao bez roditelja. Po završetku Drugog svjetskog rata, u kome je neko vrijeme bio i logoraš, Vlado je otišao na službu u tadašnju Jugoslavensku narodnu armiju.  

Ubrzo je upućen na doškolovavanje u Sovjetski savez. Zategnuti odnosi zbog Rezolucije Informbiroa spriječili su njegov povratak u Jugoslaviju. Nastavio je usavršavanje u Moskvi, gdje je s najvećim uspjehom završio visoke vojne škole.

Prvi dolazak u rodni Turjak uslijedio je nakon dvadeset godina. Bila je to 1966. godina.

Vlado je bio i pilot u 645. jurišnom i 916. lovačkom puku sovjetskog zrakoplovstva. Ovaj ratni veteran bivši je profesor na Komandnoj akademiji ''Jurij Gagarin'' u Moskvi, a kao doktor tehničkih nauka, pisao je udžbenike i priručnike o nuklearnom i konvencionalnom naoružanju avijacije.

/Priče iz Lijevča/Avaz/

Testing centar Gradiška