711 Objavljeno 06 april 2021 Autor: Micro Mreza

Skupština grada Banjaluka usvojila je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada kojim se ukida blokiranje točkova nepropisno parkiranih automobila takozvanom "kandžom".

"Kada komunalni policajac po pozivu građana ili radnika na naplati i kontroli parkiranja neposrednim opažanjem utvrdi da je vozilo parkirano na zelenoj površini, trotoaru, trgovima i drugim površinama namjenjenim za kretanje pješaka, biciklističkih stazi, javnim parkiralištima suprotno članovima 21, 23., 24. i 25. ove Odluke ili suprotno odredbama Pravilnika iz člana 22. ove Odluke, kao i na ulazu u garažu, poslovni prostor i pristupni put stambenim i drugim objektima, ako je vozilo parkirano na obilježenom taksi stajalištu, a ne radi se o vozilu kojim se obavlja taksi prevoz na području Grada, izdaće prekršajni nalog - na ime vlasnika vozila ili na ime vozača vozila", navodi se u Prijedlogu odluke.

Ovom odlukom vozači nepropisno parkiranih vozila će biti pošteđeni čekanja da im se odblokira vozilo, jer se često dešavalo da veći broj njih u kratkom vremenu zove da se izvrši deblokiranje.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković