Auto Janković
1206 Objavljeno 06 jun 2021 Autor: RTRS

Slanjem SMS poruke na broj 091 110 122 građani mogu da izvrše uvid u neplaćene novčane kazne pojedinačno na osnovu prekršajnog naloga, kao i uvid u sve neplaćene kazne i kaznene bodove, izjavila je načelnica Uprave za informaciono - komunikacione tehnologije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Divna Lovrić Bojanić, gostujući u Vikend jutru RTRS.

Poruka o uvidu u kaznene bodove, navodi Lovrić Bojanićeva, dobija se na dan kada ističu kazneni poeni.

''Da bi se ovaj servis uopšte mogao koristiti, potrebno je da građanin dođe lično na lokaciju za izdavanje dokumenata, na mjesto gdje ima prijavljeno prebivalište i da prijavi svoj broj mobilnog telefona'', objasnila je Lovrić Bojanićeva.

Istakla je da, pored navedenih informacija, građani putem ovog servisa mogu da izvrše uvid u status podnesenog zahtjeva za izdavanje ličnog dokumenta, kao i datum važenja registracije vozila.

Cijena poruke je 10 pfeniga.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa