Auto Janković
3245 Objavljeno 07 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske”, br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, bp. 90/17, 42/20 i 98/20), čl. 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), člana 18. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite opštine Gradiška u oblasti zaštite i spasavanja („Službeni glasnik opštine Gradiška” br. 4/13) i čl. 68. i 88. Statuta Grada Gradiška („Službeni glasnik grada Gradiška“, bp. 4/17 i 5/19), Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 25/20) i Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj 87-1/21, od 31.5.2021. godine, a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije, sa telefonske sjednice održane 3.6.2021. godine, komandant štaba donosi:

ZAKLJUČAK:

 • U cilju sprječavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na području grada Gradiška i zaštite i spasavanja stanovništva, od 07.06. do 21.06.2021. godine, zabranjuju se:

  – sva javna okupljanja u grupama većim od 120 lica,

  – sva privatna okupljanja koja se ne održavaju na javnom mjestu u grupama većim od 70 lica,

  – organizacija i izvođenje muzike uživo u zatvorenom dijelu ugostiteljskog objekta.

 • Od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 24:00 časa:

  – svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.).

  – priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.)

 • Od 07.06.2021. do 21.06.2021. godine u periodu od 24:00 do 06:00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

 • Od 07.06.2021. godine, a izuzetno od tačke 1. podtačke 1) ovog zaključka, dozvoljavaju se:

  – takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista uz prisustvo publike i uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane „JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“,

  – organizacija kulturnih manifestacija i festivala na otvorenom uz strogo pridržavanje mjera propisanih od strane „JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“,

 • Dozvoljene aktivnosti iz ovog zaključka sprovode se uz punu odgovornost organizatora za strogo sprovođenje mjera propisanih od strane „JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

 • Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

 • Izuzetno od tačke 6. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

  – djeca mlađa od 7 godina života,

  – lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,

  – lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnostu okviru sportskih objekata.

 • Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

 • Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici) u skladu sa tačkom 7. ovog zaključka sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta.

 • Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

  – usluge pružaju zaštićeni maskom,

  – obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

  – obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge a nemaju ih,

  – se pridržavaju uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,

  – odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.

 • Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprječavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

 • Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

  – organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,

  – na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

 • Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

 • Organi jedinice lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

  – na ulazu u službene prostorije ograničiti broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

  – održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

  -omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

 • Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republika uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

 • Nepoštovanje mjera zabrane iz ovog zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/17, 42/20 i 98/20).

 • Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.

 • Stupanjem na snagu ovog zaključka prestaje da važi Zaključak, broj: 02-022-176/21, od 20.05.2021. godine.

 • Ovaj zaključak stupa na snagu 07.06.2021. godine.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa