Krčma kod Ace
1835 Objavljeno 10 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Policijski službenici Policijske uprave Gradiška postupaju po Planu akcije iz oblasti javnog reda i mira sa akcentom na sprečavanju prosjačenja.

Tokom navedene akcije, do sada su evidentirana 3 prekršaja po članu 26. Zakona o javnom redu i miru (prosjačenje) i 1 prekršaj po članu 27. istog Zakona (propuštanje obaveze brige o maloljetniku), a slobode su lišena dva lica.

Oduzeta je određena količina novca koja će poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku.

Po kompletiranju predmeta, protiv izvršilaca prekršaja biće podnešen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadežnom sudu.

Policijski službenici Policijske uprave Gradiška nastavljaju akciju na sprečavanju prosjačenja, te apelujemo građane da prijave slučajeve prosjačenja najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona ''122''.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković