1092 Objavljeno 28 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će u periodu od 28. juna do 02. jula 2021. godine provesti preventivnu kampanju pod sloganom "Stop prosjačenju", čiji je cilj jačanje svijesti građana o pravima djece, te o rizicima i posljedicama prosjačenja djece.

''Tokom kampanje policijski službenici će u gradovima Republike Srpske organizovati punktove na mjestima gdje je na dnevnom nivou najveća koncentracija građana, te dijeliti promotivni materijal i razgovarati sa građanima o ovom problemu. Na ovaj način će skrenuti pažnju na ovu devijaciju i uključiti građane u borbu protiv iste'', saopšteno je iz MUP-a.

Prosjačenje je jedan od najtežih i najprisutnijih oblika ekonomske eksploatacije djece, koja za posljedicu ima i narušavanje drugih prava djeteta, kao što su prava na zdravo odrastanje, obrazovanje, život u porodici, zdravstvenu zaštitu, zaštitu od svakog oblika nasilja i mnoga druga prava.

''Život i rad djece na ulici, njihovo prosjačenje, bez obzira da li je pod prisilom ili iz "potrebe", posljedica je povrede prava na zaštitu od bilo kojeg oblika zlostavljanja, zanemarivanja i nemarnog odnosa. Prosjačenje ne smije i ne može da bude posmatrano kao "stil života" ili "naučen obrazac ponašanja", dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u toku 2020. godine, evidentiralo 376 prekršaja prosjačenja, dok je u periodu januar-maj 2021. godine evidentirano 160 ovakvih prekršaja.

''Naglašavamo da maloljetna lica nisu sankcionisana po ovom prekršaju, ali da postoje evidentirani slučajevi prosjačenja djece'', ističu iz MUP-a.

Zakonom o javnom redu i miru propisana je novčana kazna u iznosu od 200 do 800 KM za lica koja prosjače ili navode drugog na prosjačenje, dok je za navođenje na prosjačenje maloljetnika, duševno oboljelog lica ili lica zaostalog u razvoju propisana novčana kazna od 400 do 1.200 KM ili kazna zatvora do 40 dana.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković