259 Objavljeno 08 septembar 2021 Autor: Micro Mreza

Šesta Međunarodna naučna konferencija ''Društvene devijacije'' na temu ''Unapređenje kvaliteta života djece i mladih'' održaće se 10. i 11.09.2021. u Banja Luci.

Cilj ovogodišnje konferencije je da se prezentuju dosadašnja iskustva stručnjaka i naučnih radnika, efikasna rješenja, pogledi i pristupi u vezi sa temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost savremene porodice i kvalitet života djece u doba pandemije. Naučne radove je prijavilo više od 100 naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Crne Gore.

''Želimo govoriti o unapređenju kvaliteta života i kreativne afirmacije djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, zaštiti sloboda i prava djece, razvijanju programa kojima će se povećati obuhvaćenost djece osnovnoškolskim obrazovanjem, pružanju podrške osobama s posebnim potrebama, informisanju i edukovanju šire društvene javnosti o potrebama djece i mladih i o inkluziji djece i mladih s posebnim potrebama putem masmedija, mijenjanju stavova prema osobama s posebnim potrebama, pružanju podrške konstantnom procesu dijaloga između roditelja, nastavnika, vladinih i nevladinih struktura s ciljem unapređivanja inkluzije i ukupnog obrazovnog sistema, podsticanja naučno-istraživačkog rada u korist osoba s posebnim potrebama i djece i mladih uopšte, kao i saradnje sa nadležnim organima iz oblasti prosvjete, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, fizičke kulture i drugim organima koji se bave zaštitom, edukacijom i rehabilitacijom djece i mladih i drugim srodnim temama'', istakao je prof.dr. Nebojša Macanović, predsjednik Centra modernih znanja, organizatora konferencije.

/Infoveza/

Auto Janković