6856 Objavljeno 08 septembar 2021 Autor: Bojan Trgić

MUP RS je dobilo na upotrebu objekat bivšeg carinskog terminala i trenutno se sprovode aktivnosti oko izbora izvođača za renoviranje tog objekta i prilagođavanje namjenama i kada svi ti radovi budu završeni i kada se prilagode potrebama PU, tačno je da ćemo preseliti u taj objekat, rekao je danas na pres konferenciji načelnik PU Gradiška Bojan Škorić.

Takođe prilikom analiziranja aktivnosti tokom mjeseca avgusta načelnik policije dotakao se najnovijeg projekta MUP RS - postavljanje 100 stacionarnih radara odnosno kamera, a istakao je da će na području PU Gradiška u narednih šest mjeseci biti postavljeno novih šest radara.

Opširnije u VIDEO prilogu:

Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška

U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec avgust 2021. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da su na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu avgustu 2021. godine evidentirana 33 krivična djela, što je za 1 krivično djelo više u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 32 krivična djela, a ukupno su rasvijetljena 32 krivična djela ili 97%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 13 krivičnih djela, a rasvijetljeno 12 krivičnih djela ili 92.3%.

Od ukupno evidentirana 33 krivična djela, 27 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, 3 krivična djela su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i 3 krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

U posmatranom periodu evidentirano je 11 krivičnih djela protiv imovine, što je za 3 krivična djela manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 14 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno 10 krivičnih djela ili 90.9%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 8 krivičnih djela protiv imovine, a rasvijetljeno je 7 krivičnih djela ili 87.5%.

Operativnim radom policijskih službenika otkrivena su 3 krivična djela i 13 prekršaja u vezi zloupotrebe opojnih droga, te je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirano je 37 narušavanja javnog reda i mira što je za 14 narušavanja više u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 23 narušavanja. Nije evidentirano nijedno narušavanje javnog reda i mira u većem obimu.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, povećan je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 5 saobraćajnih nezgoda ili u odnosu 46:41, a nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima.

May be an image of 3 people

Analizirajući stanje kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.
U toku mjeseca avgusta 2021. godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirana su 84 migranata/ u istom periodu 2020. godine evidentirano je 68 migranata (67 migranata na području Gradiške i 17 migranata na području Srpca).

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković je istakao da je u izvještajnom periodu evidentirano 42 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 12 prekršaja više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 30 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 12 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 29 prekršajnih naloga. Prekršaje je počinilo 44 lica, među kojima je 19 povratnika.

Evidentirano je 46 saobraćajnih nezgoda, što je više za 5 saobraćajnih nezgoda u odnosu na uporedni period kada je evidentirana 41 saobraćajna nezgoda. Od ukupno evidentirano 46 saobraćajnih nezgoda, 10 nezgoda je sa posledicama po lica, a 36 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom. 1 lice je teško povrijeđeno (prošle godine 3 lica) i 12 lica zadobilo je lake tjelesne povrede (prošle godine 11 lica).

Ukupno je evidentirano 1554 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koji su sankcionisani sa 22 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 1422 prekršajna naloga.

Iz saobraćaja je isključen 181 vozač što je za 9.7% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iz saobraćaja isključeno 165 vozača. Od toga, 160 vozača je isključeno zbog vožnje pod uticajem alkohola što je za 53.8% više u odnosu na uporedni period kada su isključena 104 vozača. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 25 vozila.

Načelnik Trifković apelovao je na vlasnike pasa da su dužni da poštuju propise koji se odnose na način držanja i izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine. U narednom periodu nastavljamo sa preduzimanjem mjera i radnji na sankcionisanju prekršaja po članu 30. ZoJRiM (držanje opasnih životinja bez nadzora), kao i po članu 26. istog Zakona (prosjačenje).

Obzirom da je počela nova školska godina, kada je povećano prisustvo djece u saobraćaju, Policijska uprava Gradiška započela je sa realizacijom Republičke akcije ,,Zaštitimo djecu u saobraćaju“, kojom prilikom će preduzeti sve potrebne aktivnosti u cilju zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju. Još jednom apelujemo na sve vozače na maksimalni oprez u vožnji, naročito u blizini školskih objekata, a roditelji da djecu podsjete na osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, kao i na posledice koje mogu nastupiti u slučaju nepoštivanja saobraćajnih pravila i propisa.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković