706 Objavljeno 24 decembar 2021 Autor: Bojan Trgić

U prostorijama Dnevnog centra za djecu i omladinu izvršena je primopredaja novogodišnjih paketića namjenjenih djeci socijalno ugroženih kaetgorija i drugih ranjivih kategorija stanovištva. 

Gradska uprava Gradiška je i ove godine obezbijedila paketiće za ovu kategoriju djece, čime pokazuje da nastoji brinuti o svim članovima lokalne zajednice, poručio je Dragutin Kovačević, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Gradiška.

"Ove godine smo obezbijedili 390 paketića i mislim da je to period godine kada se djeca navjiše raduju, a dodatna radost je i Djed mraz, koji će danas djeci podijeliti paketiće. Pandemija korona virusa je učinila to da nemamo više priredbi kao ranijih godina ali će svakom djetetu na kućnoj adresi biti dostavljeni paketići."

Obzirom da je ova akcija organizovana u saradnji sa Centrom za socijalni rad Gradiška, direktorica Centra za socijalni rad Stana Balaban, ističe da su će djeca iz dnevnog centra odmah preuzeti paketiće, dok će ostaloj djeci paketići blagovremeno biti dostavljeni.

Da je ova pomoć svakako značajna za udruženja koja rade s djecom iz ranjivih kategorija društva, ističe predsjednik udruženja "Duga" Saša Kasagić, u čije udruženje će ove godine otići 43 paketića. 

Pored udruženja "Duga", paketići će otići i u udruženje "Mentalno nedovoljno razvijenih lica", udruženje paraplegičara, udruženje "četiri plus" i druga udruženja.


Pratite ''Micro mrežu'':
 Facebook, Logo, Social Network, Network   

Auto Janković