471 Objavljeno 21 jun 2022 Autor: Micro Mreza

U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec maj 2022. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu maju 2022. godine evidentirano je 31 krivično djelo, što je za 27.9% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 43 krivična djela, a ukupno je rasvijetljeno 28 krivičnih djela ili 90.3%, a po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 9 krivičnih djela, od kojih je rasvijetljeno 6 krivičnih djela ili 66.7%.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirano je 51 narušavanje javnog reda i mira što je za 22 narušavanja više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 29 narušavanja.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, smanjen je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 4 saobraćajne nezgode ili u odnosu 53:57, a evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licem, dok prethodne godine nije evidentirana nijedna saobraćajna nazgoda sa smrtno stradali licima.

Sagledavajući statističke pokazatelje po svim segmentima stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

U toku mjeseca maja 2022. godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirana su 33 migranta/ u istom periodu 2021. godine evidentirana su 44 migranta.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da je evidentirano 31 krivično djelo, 29 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, 1 krivično djelo je iz oblasti zloupotreba opojnih droga i 1 krivično djelo iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

U posmatranom periodu evidentirano je 12 krivičnih djela protiv imovine, što je za 45.5% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 22 krivična djela, a ukupno je rasvijetljeno 9 krivičnih djela ili 75%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 8 krivičnih djela protiv imovine, od kojih je rasvijetljeno 5 krivičnih djela ili 62.5%.

Operativnim radom policijskih službenika otkriveno je 1 krivično djelo i 4 prekršaja u vezi zloupotrebe opojnih droga, te je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge.
Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković je istakao da su u izvještajnom periodu evidentirana su 64 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 28 prekršaja više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 36 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 69 prekršajnih naloga. Prekršaje je počinilo 88 lica, među kojima su 4 maloljetnika i 25 povratnika.

Povećan broj prekršaja u većoj mjeri je rezutat pojačanih aktivnosti policijskih službenika koje će biti nastavljene i u narednom periodu obzirom da nam predstoji i sezona godišnjih odmora i turistička sezona kada se očekuje veći priliv građana i povećan broj javnih skupova.

Evidentirane su 53 saobraćajne nezgode, što je manje za 4 saobraćajne nezgoda u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 57 saobraćajnih nezgoda.

U navedenim saobraćajnim nezgodama 1 lice je smrtno stradalo (prethodne godine nijedno), 5 lica su zadobila teške tjelesne povrede (prethodne godine nijedno), a lake tjelesne povrede zadobilo je 11 lica, što je za 31.3% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je 16 lica zadobilo lake tjelesne povrede.

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja ukupno su evidentirana 1796 prekršaja, što je za 17.7% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 1525 prekršaja, a koji su sankcionisana sa podnošenjem 22 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 1646 prekršajnih naloga.

Iz saobraćaja je isključeno 100 vozača, od kojih su 73 vozača isključena zbog vožnje pod uticajem alkohola.


Pratite ''Micro mrežu'':
    

Auto Janković