1524 Objavljeno 23 jun 2022 Autor: Micro Mreza

U cilju izbjegavanja gužvi na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, a usljed trenutne epidemiološke situacije, Policijska uprava Gradiška obavještava građane na mogućnost korištenja ''SMS servisa'' Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Preduslov za korištenje usluge ''SMS servisa'' jeste da građani lično prijave svoj broj mobilnog telefona u policijskoj stanici u sklopu Policijske uprave Gradiška, na čijoj teritoriji ima prijavljeno prebivalište.

Prijava broja telefona se može izvršiti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje nekog od ličnih dokumenata, registracije vozila ili naknadno.

Građani slanjem SMS-a na broj 091-110-112 mogu da izvrše provjere u registrima MUP-a, koje podrazumjevaju:

- uvid u status dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava),

- uvid u registraciju motornih vozila,

- uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju naloga i ukupne,

- uvid u izrečene kaznene bodove – pojedinačne po broju naloga sa datumom isteka i zbirne sa datumom isteka.

Takođe, građani mogu da se prijave na servis ako žele da dobiju obavještenje iz registra MUP-a, i to:

- obavještenje o isteku važenja dokumenta (lične karte, vozačke dozvole i putne isprave) – obavještenje MUPšalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta,

- obavještenje o isteku važenja registracije vozila – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti;

- obavještenje o prestanku važnosti izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova.

Putem ''SMS servisa'' građani dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne, a isto tako odjava sa servisa može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije.

Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,10 KM.

Sve detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa MUP-a RS dostupne su na Internet sajtu Ministarstva na adresi www.mip.vladars.net.

Takođe, ukoliko se građani nađu na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, na info-pultu mogu preuzeti letke sa jasnim uputstvom kako koristiti navedeni servis.


Pratite ''Micro mrežu'':
    

Auto Janković