877 Objavljeno 31 mart 2019 Autor: Micro mreza

Policijski službenici Policijske stanice Srbac su 27. i 28.03.2019. godine, u više osnovnih i srednjoj školi na području opštine Srbac, a u saradnji sa predstavnicima Centra za socijalni rad i Doma zdravlja Srbac, održali predavanja na temu ,,Prevencija upotrebe duvana i alkohola među djecom i mladima“.

Cilj predavanja jeste, da se učenici, informišu o štetnosti alkohola i duvana sa akcentom na izvršenje krivičnih djela, prekršaja iz oblasti nasilja u porodici, prekršaja narušavanja javnog reda i mira i Uredbe o zabrani prodaje i upotrebe alkoholnih pića na javnim mjestima licima mlađim od 18 godina, kao i sa prekršajima u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Učenici su upoznati i sa sankcijama koje su predviđene za maloljetne izvršioce u slučaju počinjenog prekršaja i krivičnog djela.

Predavanje je održano i sa ciljem da se učenicima ukaže na sociološki aspekt uticaja duvana i alkohola i uticaj porodice na ovakve pojave, kao i na zdravstveni aspekt uticaja duvana i alkohola, koji se odnose na razvoj djece i pojavu bolesti koje uzrokuje konzumiranje duvana i alkohola.

Takođe, policijski službenici su na području koje operativno pokriva Policijska stanica Srbac izvršili obilazak svih trgovinskih i ugostiteljskih objekata, sa ciljem da podsjete vlasnike objekata, odgovorna lica i njihove zaposlene na obavezu poštovanja Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, Uredbe o zabrani prodaje i upotrebe alkoholnih pića, na javnim mjestima, licima mlađim od 18 godina i Zakona o zabrani prodaje i upotrebe duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina RS, a sve u cilju prevencije upotrebe duvana i alkohola među djecom i mladima.

Policijski službenici Policijske uprave Gradiška će i u narednom periodu nastaviti sa edukativnim predavanjima na navedene teme.

Auto Janković