2091 Objavljeno 18 februar 2020 Autor: Micro Mreza

Na području Policijske uprave Gradiška stanje bezbjednosti je na zadovoljavajućem nivou, rečeno je na današnjoj press konferenciji ove uprave.

U Policijskoj upravi Gradiška, 18.02.2020. godine, održana je pres konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultata rada za mjesec januar 2020. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

Načelnik Škorić je istakao da se u mjesecu januaru 2020. godine stanje bezbjednosti na paodručju PU Gradiška može se ocijeniti kao zadovoljavajuće, te naveo da je uslijed pojačanih aktivnosti policijskih službenika PU Gradiška zabilježeno povećanje evidentiranih krivičnih djela za 3.6%. Od ukupno evidentiranih 29 krivičnih djela, 24 krivična djela su iz oblasti opšteg kriminaliteta, 3 krivična djela su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 1 krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja i 1 krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta, dok je u toku 2019. godine evidentirano 28 krivičnih djela opšteg kriminaliteta u koje se ubraja i 1 krivično djelo iz KZ BiH. Procenat ukupne rasvijetljenosti svih krivičnih djela je 89.6%, a rasvijetljenost krivičnih djela po NN iznosi 78.5%. Nije
evidentiran nijedan maloljetni počinilac krivičnih djela.

Takođe, uslijed pojačanih aktivnosti policijskih službenika došlo je i do povećanja narušavanja javnog reda i mira za 35.7. Broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda je manji za 6.4 , u mjesecu januaru su evidentirane tri saobraćajne nezgode sa smrtno stradalim licima, a u toku 2019. godine 1 saobraćajna naezgoda sa smrtno stradalim licem.

Takođe, u posmatranom periodu nisu evidentirana krivična djela veće društvene opasnosti, te nisu evidentirana narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da je u mjesecu januaru 2020. godine uslijed pojačanih aktivnosti policijskih službenika na području Policijske uprave Gradiška došlo je do povećanja evidentiranih krivičnih djela za 3.6% u odnosu na uporedni period ili u odnosu 29:28, kao i evidentiranih izvršilaca za 35% ili u odnosu 27:20, te broja podnesenih izvještaja nadležnom tužilaštvu za 8.7% ili u odnosu 25:23.

Od ukupno evidentiranih 29 krivičnih djela, 24 krivična djela su iz oblasti opšteg kriminaliteta, 3 krivična djela su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, 1 krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja i 1 krivično djelo iz oblasti privrednog kriminaliteta. Procenat ukupne rasvijetljenosti svih krivičnih djela je 89.6%, a rasvijetljenost krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 78.5%.

U izvještajnom periodu evidentirana su 24 krivična djela opšteg kriminaliteta, od kojih je ukupno rasvijetljeno 21 krivično djelo. Procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih dijela opšteg kriminaliteta je 87.5%. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 20 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima protiv 22 lica.

U posmatranom periodu prijavljeno je 15 krivičnih djela protiv imovine, te je broj evidentiranih krivičnih djela protiv imovine smanjen u odnosu na isti period prethodne godine za 6.3%. Broj evidentiranih teških krađa manji je za 33.33% ili u odnosu 4:6, kao i broj krađa za 57.1% ili u odnosu 3:7.

U posmatranom periodu iz oblasti zloupotreba opojnih droga evidentirana su 3 krivična djela, a oduzeta je određena količina opojne droge (182.05 grama marihuane, 25.93 grama amfetamina i 1 tableta ekstazi).

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković istakao je da je mjesecu januaru 2020. godine, uslijed pojačanih aktivnosti policijskih službenika PU Gradiška, evidentirano 19 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je više za 35.7% u odnosu na uporedi period kada je evidentirano 14 slučajeva narušavanja, veći je i broj počinjenih prekršaja za 66.7% ili u odnosu 25:15 ( došlo je do povećanja prekršaja po članu 8., članu 12.; član 25.; članu 26. i članu 30.

Protiv 28 lica, među kojima je 8 povratnika i 2 maloljetnika, podnoseno je 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 19 prekršajnih naloga. Ukupno su evidentirana 603 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, što je za 7.3% više u odnosu na uporedni period kada su evidentirana 562 prekršaja. Podneseno je 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdata su 543 prekršajna naloga, a prijavljeno je 554 lica.

Iz saobraćaja je isključeno 46 vozača, od toga 31 vozač je isključen zbog vožnje pod uticajem alkohola, 12 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava i 3 vozača su isključena zbog ostalih razloga. Takođe, iz saobraćaja je isključeno i 37 vozila.

U posmatranom periodu evidentirane su 44 saobraćajne nezgode, što je manje za 6.4% u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 47 saobraćajnih nezgoda. U evidentirane 44 nezgode, 3 lica su smrtno stradala, 7 lice je zadobilo teške tjelesne povrede, a 22 lice lake tjelesne povrede.

Auto Janković