723 Objavljeno 09 maj 2020 Autor: Micro mreža

Dan pobjede nad fašizmom je dan kada je nacistička Njemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu. Slavi se 9. maja, iako je Drugi svetski rat konačno završen tek nekoliko mjeseci kasnije bezuslovnom kapitulacijom carskog Japana poslije tragične upotrebe atomske bombe u Hirošimi i Nagasakiju.

Naime 9. maja 1945. (po moskovskom vremenu) godine sovjetski maršal Žukov ratifikovao je ispred Saveznika sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime Trećeg rajha potpisao njemački feldmaršal Vilhelm Кajtel.

Počev od tada, ovaj dan se svječano obilježava u velikom broju zemalja sveta, i to u Rusiji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Gruziji, Кazahstanu, Кirgistanu, Moldaviji, Tadžikistanu, Turkmenistanu, Ukrajini, Uzbekistanu i Izraelu od 2000. Najveća parada održava se svake godine 9. maja u Moskvi, sa velikim mimohodom više rodova vojske i preleta avijacije. Na toj paradi se svaki put pokažu i posljednja postignuća ruske tehnologije ali i oprema iz Drugog svetskog rata.

Prostor Gradiške i okolnih gradova, svjedok je strahota koje su se desile u Drugom svjetskom ratu. Ovaj kraj je dao brojne žrtve pod okupacijom NDH, čiji je način tretiranja srpskog stanovništva u tom vremenu bio krajnje brutalan, a brojni logori i priče iz njih svjedoče brutalnosti i patnji koju je naš narod proživio sada već prije 76 godina.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković