128 Objavljeno 29 maj 2020 Autor: Micro Mreza

Granična policija BiH u toku prva tri mjeseca ove godine evidentirala 421 prekršaj, što je za 40 ili 10,5 odsto prekršaja više nego u istom periodu prošle godine, kada je počinjen 381 prekršaj, izjavio je Srni načelnik kabineta direktora Granične policije BiH Radiša Samardžija.

''Ukupan broj podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdatih prekršajnih naloga je 423, što je za 42 ili 11 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Od ukupnog broja otkrivenih prekršaja 421, na graničnim prelazima je otkriveno 407 prekršaja ili 96,7 odsto, a van graničnih prelaza otkriveno je 14 prekršaja ili 3,3 odsto od ukupnog broja'', precizirao je Samardžija.

Prema njegovim riječima, ukupno su prijavljena 423 fizička i pravna lica, što je u odnosu na 2019. godinu, kada je bilo 387, više za 36 lica ili 9,3 odsto, a od toga je 411 fizičkih lica ili 97,1 odsto, osam pravnih lica ili 1,9 odsto i četiri odgovorna lica u pravnom licu ili jedan odsto.

On je naveo da od 411 prijavljenih fizičkih lica, po strukturi prekršaja, 192 lica ili 46,7 odsto spadaju u oblasti Zakona o graničnoj kontroli, što je u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 88, više za 118 odsto, zatim iz Zakona o putnim ispravama 78 lica ili 19 odsto, što je u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 68, više za 14,7 odsto, kao i Zakona o strancima 102 lica ili 24,8 odsto, što je u odnosu na 2019. godinu, kada su bila 163 lica, manje za 37,4 odsto.

Isto se odnosi i na Zakon o međunarodnom i međuentitetskom drumskom saobraćaju 14 lica ili 3,4 odsto, što je u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 24, manje za 41,6 odsto, te Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga 25 lica ili 6,1 odsto, što je u odnosu na 2019. godinu, kada je bilo 23, više za 8,7 odsto.

''Prema strukturi državljanstva, od ukupno prijavljena 423 lica, državljana BiH je 284 lica ili 67,14 odsto, Srbije 20 lica ili 4,73 odsto, Hrvatske 19 lica ili 4,49 odsto, Turske 15 lica ili 3,55 odsto, Albanije osam lica ili 1,89 odsto, Kine sedam lica ili 1,65 odsto, Crne Gore šest lica ili 1,42 odsto, te Sjeverne Makedonije i NJemačke po pet lica ili 1,18 odsto odsto od prijavljenih lica'', rekao je Samardžija.

On je dodao da su od osam prijavljenih pravnih lica, četiri pravna lica ili 50 odsto prijavljena prema Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom drumskom saobraćaju, dok su preostala četiri pravna lica prijavljena prema Zakonu o strancima.

/Srna/