2392 Objavljeno 27 jul 2020 Autor: Micro Mreza

Naš portal je 25.07.2020. objavio informaciju pod naslovom ''Bolnica i grad Gradiška najveći dužnici za struju''.

U tekstu se između ostalog pominje da je preduzeće ''Tikt Manufaktura'' d.o.o. dužno 39.725,00 KM za električnu energiju. Nakon što smo objavili ovu informaciju, iz pomenutog preduzeća su kontaktirali ''Micro mrežu'' i dali sve potrebne dokaze da uredno izmiruju obaveze.

Nakon što smo dalje istraživali, uvidjeli smo da se radi o službenoj greški, pa se naš portal ovim putem izvinjava za štetu koju je svojim pisanjem nanio štetu preduzeću ''Tikt Manufaktura'' d.o.o.

Cilj ''Micro mreže'' je da javnost pravovremeno i tačno informiše, s toga apelujemo na sve čitaoce ukoliko primjete bilo kakave nepravilnosti, da nas obavijeste, kako bi spriječili negativne posljedice.