1036 Objavljeno 25 avgust 2020 Autor: Micro Mreza

Opšte preporuke.

1. Opšte preporuke za organizaciju nastavnog procesa:

1.1. Svi radnici škole trebaju aktivno biti uključeni u sprovođenje svih mjera, te ličnim primjerom učenicima ukazivati na značaj pridržavanja propisanih mjera.

1.2. Dežurni nastavnici vode računa o pridržavanju mjera, o broju učenika i zaposlenog osoblja u objektu, školskom dvorištu, razmaku između učenika, ukazuju učenicima na potrebu pridržavanja mjera, korištenju dezinfekcionih sredstava i drugo.

1.3. Nastavni proces je neophodno organizovati na način da se omogući primjena fizičke distance. Učenici treba da sjede pojedinačno u klupama, s tim da se svako odjeljenje koje ima više od 15 učenika dijeli na 2 grupe. Neophodno je podsticati fizički razmak kao i pojačanu ličnu higijenu i higijenu prostora. Predmeti i površine koji se često dodiruju (kvake, prekidači…) moraju se posebno često prebrisavati i dezinfikovati.

1.4. U skladu sa kapacitetima škole, preporučuje se u školama koje rade samo u prvoj smjeni, organizovanje rada u dvije smjene.

1.5. Roditelji/staratelji koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…), ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa vjerovatnom ili potvrđenom infekcijom uzrokovanom virusom SARS-CoV-2, ne smiju dovoditi niti odvoditi djecu iz škola, niti ulaziti u vanjske (dvorište, vrt, igralište) i unutrašnje prostore ustanove.

1.6. U školu ograničiti/kontrolisati ulazak svih osoba koje nisu zaposlene u školi.

1.7. Ispred ulaza u školu, prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda, obavezno je održavanje fizičke distance od 2 metra. Nema zadržavanja roditelja niti učenika u školskom dvorištu.

1.8. Zabraniti sve posjete školama (kao što su pozorišne predstave, predavanja spoljnih predavača i sl.) i posjete škola drugim institucijama.

1.9. Učitelji i nastavnici između sebe i u odnosu na druge zaposlene, trebaju osigurati fizičku distancu od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru. Navedena fizička distanca se preporučuje održavati kada je god moguće između učitelja/nastavnika i učenika.

1.10. U zbornici učitelji/nastavnici primjenjuju fizičku distancu od 2 metra. Za sastanke i dogovore potrebno je koristiti se e-komunikacijom.

1.11. U učionicama mogu boraviti isključivo učenici i njihovi učitelji/nastavnici.

1.12. Kad god to prilike dozvoljavaju, pojedine nastavne jedinice organizovati na otvorenom.

1.13. Ne preporučuje se održavanje časova fizičkog vaspitanja u zatvorenom. Kad god je to moguće časove fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom uz primjenu fizičke aktivnosti koja dozvoljava primjenu fizičke distance između učenika. Preporučuje se da se u zatvorenom prostoru časovi fizičkog vaspitanja organizuju na način da se kroz nastavne jedinice obrađuju teorijski sadržaji, kao što su npr. upoznavanje pravila nekih od sportova (upotrebom video-materijala), sticanje znanja iz oblasti zdravstvenog vaspitanja i obrazovanja i slično.

1.14. Prostorije je potrebno obavezno provjetravati na svakom odmoru ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvorene prozore tokom nastave. Ne koristiti klima uređaje.

1.15. Svaka planirana aktivnost škole, van redovnih školskih aktivnosti, će se procjenjivati u skladu sa epidemiološkom situacijom i na osnovu toga će se donositi konačna preporuka.

1.16. U školi je obavezno postaviti plakate sa edukativnim materijalima (prema preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske).

Auto Janković