1584 Objavljeno 28 avgust 2019 Autor: Bojan Trgić

Ovih dana udruženje "Most" iz Gradiške slavi 10 godina postojanja. Te 2009. godine, grupa mladih entuzijasta je htjela malo da putuje u inostranstvo, tamo se edukuje i razmijeni iskustva koja nose iz svoje lokalne zajednice. Tada je krenula priča koja traje i danas, a kako je "Most" živio u proteklom periodu saznaćemo u razovoru sa predsjednicom ovog udruženja Dajanom Karan.

Dajana, kako se došlo do ideje da se pokrene ovakva jedna priča u Gradišci?

"Nekoliko mladih ljudi željelo je da putuje i da ide na edukacije u inostranstvo preko tadašnjeg “Youth in Action” programa i samo iz tog razloga osnovano je udruženje. Nakon prikupljenih iskustava u inostranstvu, inspirisani mladim ljudima iz cijele Evrope, odlučili su da počnu raditi na manjim projektima kojima bi se mogli riješiti problemi u našoj opštini. Malo po malo, projekti su postajali sve veći, broj uključenih ljudi i ideja je takođe rastao i rezultati su se nizali".

Gradiška je imala priliku da vidi mnoge ljude iz inostranstva koji su došli "preko" Mosta. Most je iskazivao veliku brigu za djecu i pordicu. Na koje projekte ste ponosni?

"Svaki projekat  je na neki način doprinjeo razvoju naše lokalne zajednice: kroz stvaranje aktivnosti za slobodno vrijeme mladih, rad na politikama vezanim za mlade (npr. Omladinska politika, Politika volontiranja), pružanje prilika za učestvovanje na treninzima i razmjenama u inostranstvu, osnaživanje i jačanje samopouzdanja kroz razne radionice, radionice neformalnog obrazovanja, itd.

Dnevni centar Gnijezdo bismo izdvojili kao jako značajan jer je uključio oko 60-oro djece iz našeg grada i to svakodnevno, njihove roditelje/staratelje i ostatak njihovih porodica. Taj projekat je ostvario odlilčne rezultate u porodicama, ostvarena je dobra saradnja sa osnovnim školama sa područja opštine i sa Centrom za socijalni rad Gradiška. Ovaj projekat primjer je dobre povezanosti svih aktera relevantinih za dijete u okviru sistema, i u skladu sa tim, i dobrih rezultata.

Organizovali smo omladinsku razmjenu za 60 učesnika iz evropskih zemalja u Gradišci gdje su edukovani na temu društvenog preduzetništva, a osim toga imali su priliku da upoznaju naš grad i kulturološki kontekst u kojem živimo. Na istu temu, organizovali smo i omladinsku razmjenu i Italiji u saradnji sa našim partnerom, organizacijom iz Italije. Želimo mladima pružiti prilike da šire svoje vidike i da putuju, da dobre prakse iz inostranstva koriste u svom gradu.

Mi smo jedno od rijetkih udruženja koje ima svoje preduzeće-FG Grupa, brend Funky Guerrilla. Već nekoliko godina preduzeće opstaje na tržištu i trudimo se da ostvarimo dovoljno profita kako bi finansirali i aktivnosti udruženja koje su besplatne za naše sugrađane. Bojim se da još uvijek lokalni brendovi nisu prioritet našem čovjeku te da se okreće velikim brendovima sa kojima je teško biti konkurentan. U prilog ne ide ni loša ekonomska situacija na lokalu gdje je nivo potrošnje skroman u odnosu na velike gradove".

Kada su bili momenti uspona a kada padova i kako je ro uticalo na vas?

"Bilo je različitih faza kroz koje je prošlo udruženje, a i mi s njim. Najteži momenti bili su oni kada nedostaje finansijskih sredstava za održivost udruženja i kada gubimo zaposlene. Nažalost, u ovom sektoru a i okruženju, to nije neobično i potrebno je jako puno raditi da bi se obezbijedili uslovi za osnovno funkcionisanje udruženja. Govorimo ovdje o organizacijama koje nisu na budžetu nego same rade na prikupljanju sredstava kako bi zaposlile mlade ljude i pružile besplatne aktivnosti zajednici. Svih 10 godina uspjeli smo da se održimo i “preživimo” razvijajući lične kapacitete zaposlenih. Udruženje je tako raslo iz godine u godinu bez obzira na kratke periode krize. Priželjkujemo da u budućnosti budemo i mi bar djelimično na budžetu našeg grada te da se na ovaj način prepozna značaj našeg rada u lokalnoj zajednici. Po ugledu na naše partnerske organizacije iz drugih gradova, vidimo da je ovo prirodan put koji slijedi kako bismo maksimalno mogli da se posvetimo aktivnostima koje su potrebne gradu."

Kakva vam je saradnja sa institucijama sistema i ostalim NVO?

"Dio smo nekoliko mreža nevladinih organizacija, u našoj državi, ali i inostranstvu. Često sarađujemo i organizujemo zajedničke projekte i idemo ka zajedničkim ciljevima. Sa institucijama takođe postoji jedna korektna saradnja."

Koji su planovi Mosta za budućnost?

"Ono čime ćemo i dalje da se bavimo je: volonterizam, neformalno obrazovanje, mobilnost mladih, projekti vezani za slobodno vrijeme mladih i kulturu te osnaživanje mladih za preduzetništvo i bolje uslove zapošljavanja.

Most ponekad mijenja oblik i aktivnosti, ali suština ostaje ista. Želimo raditi smislene projekte koji će poboljšati mjesto u kojem živimo. Želimo da korisnici naših projekata osjete promjene na bolje u raznim sferama života.

Uzevši u obzir da smo zaposlili do sada 20 mladih na puno radno vrijeme i niz povremeno zaposlenih mladih, da smo uložili oko 50 000 KM u prostor u kojem radimo, da smo dobili razne nagrade i priznanja i kroz projekte namakli oko 1 500 000 KM I “ostavili” ih u našoj lokalnoj zajednici, te da smo uticali na živote mnogih porodica i pojedinaca, usuđujem se reći nakon 10 godina da je naše udruženje jako uspješno."  

Auto Janković