663 Objavljeno 15 februar 2021 Autor: Micro Mreza

CKUD "Lepa Radić" Gradiška je u februaru objavio upis novih članova.

Upis se odnosi na sve grupe u gradu, Krajišniku i Kočićevu, a to su: mlađe dječije, dječije, omladinske, rekreativne, pjevačke i muzičke grupe te Aktiv žena.

Probe za folklorne grupe održavaju se dva puta sedmično u večernjim terminima, a prilagođeno epidemiološkim mjerama. Za ostale grupe aktivnosti su po potrebi.

Svi zainteresovani su dobro došli, a detaljnije informacije mogu dobiti na zvaničnim nalozima CKUD-a na društvenim mrežama.

''Budite dio naše velike porodice u kojoj učimo o našoj tradiciji i kulturi, u kojoj se družimo i putujemo, u kojoj smo podrška jedni drugima'', kazali su iz CKUD-a ''Lepa Radić''.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative FreedomNo photo description available.

Auto Janković