674 Objavljeno 03 maj 2021 Autor: Micro Mreza

Članovi Centralnog kulturno-umjetničkog društva ''Lepa Radić'' iz Gradiške namjenski su ukrasili i obojili jaja za Vaskrs, kako bi se od istih napravio pano.

Motivi i boje su bili po slobodnom izboru, a aktivnost je provedena u skladu sa epidemiloškim mjerama.

Obzirom da se ni ove godine nije mogla održati tradicionalna manifestacija "Vaskršnji dani u Kočićevu", članovi CKUD-a su na druge načine pokušali da obilježe ovaj veliki praznik.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković