Auto Janković
263 Objavljeno 08 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Iva Ristić učenica 5. razreda muzičke škole ''Branko Smiljanić'' u klasi profesora Ivana Otaševića nastupala je u ponedjeljak sa Mostarskom filharmonijom.

Koncert mladih umjetnika održan je u Mostaru. Na koncertu su nastupali višestruko nagrađivani violinisti iz Sarajeva, Tuzle, Mostara, Niša, Novog Sada, Užica, Novske, Čapljine i Daruvara.

Predstavnik Republike Srpske, Iva Ristić violinu svira od svoje pete godine.

Simfonijskim orkestrom je dirigovao Zagrebački dirigent Igor Tatarević.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa