762 Objavljeno 11 jun 2021 Autor: Bojan Trgić

Predstavnici JPU "Lepa Radić" i CKUD-a "Lepa Radić" uz pratnju ekipe sa Micro mreže posjetili su Bosansku Krupu i položili cvijeće na spomen-obilježje na mjestu gdje je obješena Lepa Radić. Ova posjeta je organizovana u sklopu intenzivnijeg rada na oživljavanju uspomene na ovu narodnu heroinu.

CKUD "Lepa Radić" Gradiška je u proteklom periodu pokrenuo niz aktivnosti na prikupljanju novih informacija, dokumenata, fotografija i drugog vezano za porodicu Radić, posebno Lepu. Takođe, pokrenuto je nekoliko inicijativa kao sto je izrada murala sa Lepinim likom, snimanje dokumentarno filma, izgradnju spomen-kompleksa i drugo.

Tokom posjete Bosanskoj Krupi namjera je bila pronaći i grob popadije Darinke Radić, Lepine bake po ocu. Na žalost, prizor koji je zatečen na pravoslavnom groblju je bio nerealan. Groblje je u tolikoj mjeri zaraslo i devastirano da je skoro neprepoznatljivo, iako se radi o lokaciji koja se nalazi u samom gradu, uz zgrade značajnih lokalnih institucija. Zaključeno je da je potrebno reagovati u cilju animiranja nagležnih organa za adekvatno rješavanje ovog problema.

Ovo je bila prilika da se obiđe i lokalno Kulturno-umjetničko društvo "Grmeč". Delegacija se uvjerila u dobre uslove u kojima KUD "Grmeč" radi te rješenost i sposobnost rukovodstva da u maloj sredini drži nivo ozibljnog udruženja. Predstavnici CKUD-a "Lepa Radić" su naglasili kako je nedostatak prostora za administrativne poslove, kakav ima KUD "Grmeč", jedan od osnovnih problema najstarijeg KUD-a iz Gradiške.

U povratku je obiđena lokacija u Gašnici na kojoj će biti izdrađeno Spomen-domaćinstvo "Lepa Radić". U narednom periodu će se nastaviti aktivnosti na oživljavanju lika i djela Lepa Radić, a u saradnji sa porodicom Radić, Gradskom upravom grada Gradiška, JU "Zavičajni muzej" Gradiška, GO SUBNOR-a i drugima.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa