Auto Janković
410 Objavljeno 17 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Vlada Republike Srpske, Odlukom broj 04/1-012-2-1365/21, Savezu amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske (SAKUD RS) dodjelila je status udruženja od javnog insresa. Ovaj status znači da djelovanje nekog udruženja prevazilazi interese njegovih članova i namjenjeno je interesu javnosti, odnosno oblastima od javnog inetersa. Status udruženja od javnog interesa utvrđuje Vlada RS na prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave, uz prethodno mišljenje nadležnog ministarstva, po osnovu istorijskog, kulturološkog, multietničkog, teritorijalnog i socijalno-humanitarnog principa.

"Ovaj status je priznanje Savezu i njegovim članicama za 14 godina zajedničkog rada s ciljem organizovanog podsticanja, usmjeravanja, objedinjavanja i unapređenja kulturno-umjetničkog stvaralaštva na području Republike Srpske, a u skladu sa opštim interesima. Pored toga što predstavlja priznanje i određenu privilegiju, predstavlja i obavezu da se u narednom periodu naprave značajniji koraci na ispunjavanju osnovnih ciljeva i zadataka Saveza. Vlada je i ovim činom pokazala da prepoznaje napore koje ulaže Savez i da će biti podrška daljnjim aktivnostima'', saopštili su iz Saveza.

"Poseban razlog za zadovoljstvo mogu imati Gradiška i CKUD "Lepa Radić". Centralni KUD je u proteklom periodu imao značajnu ulogu u radu Saveza, kako u radu organa, tako i svim aktivnostima ove republičke organizacije. Zadovoljstvo je što je postupak apliciranja i dodjeljivanja navedenog statusa proveden upravo u periodu kada predstavnik CKUD-a rukovodi Savezom. Momčilo Mošo Vesović, član našeg Upravnog odbora i predsjednik Saveza, jedan je od najzaslužnijih pojedinaca za ovakav razvoj događaja'', kazali su iz CKUD "Lepa Radić".

Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 2020. godine, Savezu je utvrdilo status reprezentativnog strukovnog udruženja u oblasti umjetničke interpretacije kulturnog nasljeđa. Ovaj status je utvrđen na osnovu Zakona o kulturi RS i Pravilnika o postupku utvrđivanja statusa strukovnog udruženja i reprezentativnog strukovnog udruženja.

SAKUD RS predstavlja asocijaciju udruženja koja se bave kulturno-umjetničkim amaterizmom na području Republike Srpske. Osnovan je 2007. godine sa sjedištem u Banjoj Luci. Danas broji 35 članica, od Novog Grada do Trebinja. Gradiška u Savezu ima 3 članice: CKUD "Lepa Radić" Gradiška, KUD "Kolovit" Gradiška i OKUD "Petar Kočić" Nova Topola.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa