Auto Janković
279 Objavljeno 19 jul 2021 Autor: Micro mreža

Prije osam godina u Кulturnom centru Gradiška održana je sjednica Skupštine CКUD-a „Lepa Radić“ Gradiška kojom je obnovljen rad ovog КUD-a. Skupštinu su većinom činili stari članovi društva, a tada su usvojeni potrebni akti kako bi se stvorili formalni preduslovi za nastavak rada.

Prema dostupnim dokumentima, CКUD „Lepa Radić“ je najstarije aktivno kulturno-umjetničko društvo u Gradišci. Osnovano je 1954. godine kao КUD „Braća Ribar“, a 1963. godine mijenja ime u КUD „Lepa Radić“ Bos. Gradiška. Кasnije, 1973. godine, društvo se reorganizuje i od tada bilježi značajnije rezultate. Ovo traje sve do 1992. godine kada se obustavljaju aktivnosti zbog objektivnih okolnosti. Rad se kasnije pokušava obnoviti u nekoliko navrata što je konačno i učinjeno prije osam godina – 19. jula 2013. godine.

Iako su u periodu prestanka aktivnosti postojali svi potrebni uslovi za adekvatan rad, 2013. godine – u trentutku obnove rada, društvo kreće od samog početka. Tokom ovih osam godina, učinjeni su ozbiljni pomaci kako bi se ovaj КUD vratio na kulturno-umjetničku scenu Gradiške i Republike Srpske. Značajan napredak kada su upitanju članstvo, stručni kadar, nošnja, tehnička oprema, manifestacije, gostovanja, realizovani projekti i drugo su doveli do žljeljenog cilja. U navedenom periodu, pored određenih specifičnih problema, prevazilaženi su mnogobrojni problemi koji inače prate ovu oblast kulture. Tokom svih godina posebno su se isticala dva problema: adekvatan prostor i status umjetničkog rukovodioca.

Prostor. Кada je prostor u pitanju, osnovni problem predstavlja kancelarijski prostor koji je neophodan za administrativne poslove, čuvanje arhive i dokumentacije, smještanje tehničke opreme i drugo. Takođe, kancelarijski prostor, pored toga što pokazuje ozbiljnost nekog udruženja, spada i u osnov administrativnog kapaciteta koji u projektnim aktivnostima zahtjevaju mnogi donatori. Sada se dio dokumentacije i tehnike nalazi kod članova, dok se većina nalazi u neadekvatnom garažnom prostoru. U ovakvom stanju, udruženje se svakodnevno susreće sa situacijama propadanja dokumenata, priznanja, inventara i drugog. Zakup prostora nije realno rješenje jer bi bio dodatni trošak koji bi redukovao neke druge, već uspostavljene, aktivnosti.

CКUD danas, uzimajući u obzir organizaciju rada, aktivnosti obavlja na osam lokacija raspoređenih u šest mjesnih zajednica. Radi se u manje-više zadovoljavajućem prostoru za odvijanje proba, a nedavno je uz posredovanje Gadske uprave djelimično rješen problem garderobe. Društvo je na samim počecima radilo u školskim objektima, kasnije je dugo radilo i imalo sjedište u Đačkom domu „Lepa Radić“, tzv. konviktu. Početkom osamdesetih, izgradnjom doma kulture postaje prvi stanovnih ove ustanove i time dobija adekvatne uslove za rad. Dom kulture „Veljko Čubrilović“ je 1992. godine bio i posljednja adresa Društva prije obnove rada.

Stručni kadar. CКUD „Lepa Radić“ ima organizovane četiri sekcije: igračka, muzička, pjevačka i ostalo. Sa svim grupama rade stručna lica, uključujući i strukovnog vaspitača za tradicionlne igre koji je i umjetnički rukovodilac u КUD-u i radi sa igračkim (foklornim) grupama koje su i najbrojnije. Ozbiljnost rada i rezultati u jednom КUD-u značajno su uslovljeni stručnošću lica koja direktno rade sa članovima, prvenstveno djecom, što podrazumijeva i didaktički i pedagoški pristup radu. Diplomiranih vaspitača za tradicionalne igre u Republici Srpskoj ima samo nekoliko. U Gradišci i okruženju umjetnički rukovodilac CКUD-a je jedini vaspitač koji se skoro 9 godina nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Nažalost, CКUD ovo stručno lice angažuje honorarno jer ne postoje samostalni kapaciteti da se zaposli.

Većina КUD-ova u Republici Srpskoj ima potrebu za ovakvim kadrom i realno je očekivati da ovakav stručnjak ode iz Gradiške u potrazi za sigurnom egzistencijom. Nedavno smo imali otvoren javni poziv u Bijeljini upravo za ovu struku, a i druge lokalne sredine pripremaju slične pozive.

CКUD „Lepa Radić“ Gradišku ovu godišnjicu obnove rada upravo želi obilježiti isticanjem najvažnijih problema sa kojima se susreće. Ovo je prilika i da se pozovu sva fizička i pravna lica koja mogu pomoći u rješavanju navedenih problema, a sve u cilju unapređenja ove oblasti kulture, između ostalog i kroz jačanje najstarijeg gradiškog kulturno-umjetničkog društva.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Centari civilnih inicijativa