405 Objavljeno 17 septembar 2021 Autor: Micro Mreza

Premijera dokumentarnog filma ''Život dugujem Svetoj Petki'' autora Stanka Šinika biće održana 19. septembra 2021. godine u Društvenom domu u Vrbaškoj sa početkom u 19.30 časova.

Film govori o tragičnoj sudbini dječaka iz Vrbaške, koji užasne traume iz ustaških logora NDH liječi po banjama Srbije i hramovima Tibeta.

Školovanem postaje svjetski poznati likovni umjetnik, a zbog prijateljstva sa Moamerom Gadafijem, Tito ga postavlja za konzula SFRJ u Libiji.

No description available.


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković